ÚvodAkceNová akce

Vložit novou akci

1 Akce
2 Kontakty
3 Kategorie

Termíny akce (souhrn):
Akce nemá žádná opakování.

Informace o akci

  Kč
  Kč
  Kč
 

Youtube video

Fotografie


Prohlašujeme, že jsme oprávněni k výkonu práv obrazový materiál v digitální podobě (dále jen dílo) užít, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu a jsme oprávněni poskytnout licenci k užití díla třetím osobám. Vložením díla do databáze katalogu „Kudy z nudy“ (popř. „Kalendář akcí“) poskytujeme právo dílo užít České centrále cestovního ruchu – CzechTourism, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 492 77 600, DIČ: CZ 49277600 (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence). Nabyvatel nemá povinnost uvádět autorství u vloženého díla při jeho zveřejnění ani v jiných případech. Tato licence se vztahuje na databáze na serverech www.kudyznudy.cz, www.czechtourism.cz a www.visitczechrepublic.com. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu nabyvatelem.