ÚvodVýletyVýlety s příběhemZa osudem paní Žofky do Ledče nad Sázavou

Za osudem paní Žofky do Ledče nad Sázavou

Hrdou dominantou města Ledče je hrad vypínající se na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou. Hrad patří tak k nejstarším kamenným šlechtickým sídlům v Čechách. V roce 1509 zde došlo k sice kuriózní, leč tragické nehodě, na kterou doplatila choť majitele panství Buriana Ledečského.
Na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou se majestátně vypíná složitý komplex hradu Ledeč. Středověký hrad, přestavěný na zámek byl založen pravděpodobně již před polovinou 13. století. Během staletí se na hradě vystřídala řada majitelů, kteří upravovali původně gotický hrad renesančně a barokně. Dne 2. prosince 1509 se stal ledečský hrad dějištěm kuriózní, leč tragické, události. Paní Žofka ze Sovince, choť majitele panství Buriana Ledečského, se zabila při tanci "propadši dolů skrze podlahy", jak to označila dobová zpráva. Z poněkud kusých informací se nedá zjistit, jak přesně k neštěstí došlo, ví se ale, že spolu s ní zahynuli její dva synové i jejich družky. V roce 1753 odkoupila zadlužené ledečské panství císařovna Marie Terezie a darovala ho Řádu zchudlých šlechtičen v Praze na Hradčanech, který založila. V roce 1879 vypukl na hradě jeden z největších požárů, který se podařilo uhasit až po třech dnech a hrad už nebyl nikdy uveden do původní podoby.

Na hradě dnes sídlí Městské muzeum s expozicemi věnovanými historii města a výrobkům řemeslníků na Ledečsku, zejména hrnčířů, sklářů, tkalců, barvířů a podobně. Vystoupat lze také hradní věž, odkud se otevírají nádherné výhledy na město, Melechov a hrad Lipnici.

Za pěkného počasí si můžete z Ledče udělat výlet k přírodní rezervaci Stvořidla, kam vás přímo z Ledče dopraví "Posázavský Pacifik". Balvanité až skalnaté koryto zahloubené v gramonitech a rulách, má v tomto místě prudký spád a vytváří řadu peřejí. Ze Stvořidel vede značné množství turistických tras do přilehlého okolí. Poblíž rezervace objevíte také Sluneční zátoku s památníkem spisovatele Jaroslava Foglara.

Ke Stvořidlům se váže pověst o líném sedlákovi, který bydlel se svou manželkou na stráni u řeky. Políčko bylo plné kamení, moc se zde neurodilo. Proto se upsal sedlák čertu, který měl za něj deset let pracovat. Když si měl čert sedláka odnést do pekla, vykropil sedlák celý dům svěcenou vodou. Čert přišel a strašně se rozhněval. Odletěl do kamenolomu pod Lipnicí sebral zde celý kamenný kopec a letěl s ním nad sedlákovu chalupu. Bylo však už k ránu, zakokrhal kohout a čerta v tom okamžiku opustila pekelná síla. Skála dopadla na zem a rozbila se na tisíce kusů. Kamením bylo poseto koryto řeky jeho břehy. Zklamaný čert se vydal na posilněnou do blízké hospůdky, která je dodnes nazývána "U čerta", a kde se točí výborné čertovské pivo Rebel.