ÚvodVýletyVýlety za vánoční atmosférouVánoční trh a procházka parkem na Dobříši

Vánoční trh a procházka parkem na Dobříši

Chcete si užít trochu klidu a pohody v předvánočním shonu? Dopřejte si procházku zámeckým parkem v Dobříši. Během adventu se na nádvoří zámku koná oblíbený vánoční trh a také prohlídky Zrcadlového sálu.

Procházka anglickým parkem na Dobříši

Zima na DobříšiCelý dobříšský park se rozkládá na ploše 65 hektarů a kromě upravené francouzské zahrady se zde nachází i část v přírodně krajinářském anglickém stylu. Anglický park vznikl po roce 1800 na místo původní bažantnice. Kromě protékajícího potoka a řady vzrostlých jehličnanů a listnáčů se zde nachází tzv. Čertův most nebo umělé jeskyně. Významný je i z hlediska přírodovědného, nachází se zde mnoho jedinečných ekosystémů s rozmanitou druhovou skladbou, proto byl roku 2013 dobříšský park prohlášen přírodní památkou.

dobříš jelenec zimaVětšinu chráněného území (přírodní památka Dobříšský park) zaujímá zámecký park v anglickém stylu přecházející v oboru, kterým protéká Sychrovský potok. Porost tvoří dubohabřiny, suťové lesy, teplomilné doubravy, suché trávníky a vlhké pcháčové louky. Roste zde široká řada vzácných druhů rostlin např. bělozářka větvitá, česnek chlumní, jetel alpínský, rozrazil klasnatý nebo lněnka alpská. Důvodem ochrany je ale výskyt přibližně 30 mm velkého brouka - páchníka hnědého, který vyhledává osluněné dutiny stromů a vydává charakteristický zápach. Dále zde žije tesařík piluna, zlatohlávek tmavý, z obratlovců užovka hladká nebo želva nádherná, která se vyskytuje v Huťském rybníce.

Při vstupu do parku se v koutě zámeckého nádvoří nachází volně přístupné minizoo. Vzniklo již ve 20. letech 20. století a chovala se zde především lesní zvěř. V průběhu 50. let 20. století však byla zrušena. V roce 2013 byla po několika neúspěšných pokusech opět otevřena. Má dvě části, z nichž jednu tvoří voliéry se zachráněnými zvířaty (výr, puštík, káně, poštolka) a v Anglickém parku je druhá část zahrnující výběhy daňků a jelenců běloocasých.
 

Vánoční trh na Dobříši a prohlídka Zrcadlového sálu

vánoceZámek Dobříš připravuje na sobotu 9. prosince 2023 tradiční a návštěvníky oblíbený vánoční trh. Nádvoří zámku zaplní od 11 do 19 hodin stánky s ručně vyráběnými produkty a dekoracemi z chvojí, skla, keramiky či čokolády a mnoho dalšího.  V nabídce občerstvení nebudou chybět tradiční rybí a masové speciality, ochutnávky sladkých i slaných pochutin a samozřejmě lahodné zahřívací nápoje jako svařené víno či vánoční punč, ale i pivo, káva a další nápoje. Adventní atmosféru podtrhne pohádkové prostředí zámku s tóny vánočních koled a vystoupení místních dětí ze ZUŠ. Vstupné na adventní trh bude zdarma a návštěvníci si vánoční zážitek mohou ozvláštnit také poznáním – v zámecké Galerii JCM je k vidění nová výstava Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi plná historických zajímavostí a autentických replik dobových předmětů. V sobotu 9. prosince budou probíhat také prohlídky Zrcadlového sálu.