Reviens Bébel
Festivaly

Reviens Bébel!

Mezinárodní hudební festival Prague Proms. Reviens Bébel!, úterý, 17. 9. 2024. Smetanova síň Obecního domu, 19:00.
Program
 • Bezva finta / Hold-Up (1985), Serge Franklin
 • Muž z Ria  / L’Homme de Rio (1964), Georges Delerue
 • Policajt nebo rošťák / Flic ou Voyou (1979), Philippe Sarde
 • Borsalino (1970), Claude Bolling
 • Dobrodruh / Le Marginal (1983), Ennio Morricone
 • U konce s dechem / À bout de souffle (1960), Martial Solal
 • Lovec hlav / L'Alpagueur (1976), Michel Colombier
 • Velký šéf / Le Cerveau (1969), Georges Delerue  
 • Muž z Hong Kongu / Les tribulations d'un Chinois en Chine (1965), Georges Delerue
 • Zvíře / L’Animal (1977), Vladimir Cosma
 • Kořist / Le Casse (1971), Ennio Morricone
 • Strach nad městem / Peur sur la ville (1975), Ennio Morricone
 • Profesionál  / Le Professionnel (1981), Ennio Morricone
 • Stavisky (1974), Stephen Sondheim
 • Tělo mého nepřítele / Le Corps de mon ennemi (1976), Francis Lai
 • Eso es / L’As des as (1982), Vladimir Cosma
 • Muž a jeho pes / Un homme et son chien (2008), Philippe Rombi
 • Muž z Acapulca / Le Magnifique (1973), Claude Bolling

Účinkující
 • Český národní symfonický orchestr
 • Marcello Rota, dirigent

Re­vi­ens Bébel!
Úterý, 17. 9. 2024
Sme­ta­no­va síň Obec­ní­ho domu, 19:00
Nový ter­mín.
Vstu­pen­ky s pů­vod­ním ter­mí­nem ko­ná­ní 18. 9. 2024 jsou stále v plat­nos­ti.

Kon­cert vě­no­va­ný drs­né­mu fil­mo­vé­mu a di­va­del­ní­mu herci Jeanu-​Paulu Bel­mon­do­vi si naši pří­z­niv­ci mohli vy­slech­nout již v rámci mi­mo­řád­ných kon­cer­tů Čes­ké­ho ná­rod­ní­ho sym­fo­nic­ké­ho or­chest­ru v roce 2022. Pro ne­bý­va­lý ohlas a náš obdiv k této he­rec­ké le­gen­dě jsme pro­jekt Re­vi­ens Bébel! za­řa­di­li do pro­gra­mu znovu. Ten­to­krát však při fes­ti­va­lu Pra­gue Proms.

Jean-​Paul Bel­mon­do, pře­zdí­va­ný Bébel, se vy­jí­mal v ro­lích ne­o­do­la­tel­ných dob­ro­dru­hů nebo cy­nič­těj­ších hr­di­nů. Pod ve­de­ním nej­vět­ších fran­couz­ských fil­ma­řů pro­ka­zo­val od­va­hu a vy­ni­ka­jí­cí fy­zic­kou kon­di­ci, a ani v nej­ris­kant­něj­ších scé­nách ne­po­tře­bo­val ná­hrad­ní­ky a kaska­dé­ry. S bra­vur­ní schop­nos­tí do­ká­zal ovšem hrát i psy­cho­lo­gic­ky ná­roč­né po­sta­vy. Jeho fil­mo­vý­mi part­ne­ry se stali slav­ní herci Jean Gabin a Alain Delon. Z žen na­pří­klad uhran­či­vá Tuni­san­ka Clau­dia Car­di­na­lo­vá.

Kon­cert, který si di­vá­ci mohou po­slech­nout ve Sme­ta­no­vě síni Obec­ní­ho domu, na­bíd­ne ty nej­zná­měj­ší fil­mo­vé me­lo­die, které ne­od­mys­li­tel­ně a na­vždy patří k je­di­neč­né­mu Bé­be­lo­vi. Pod tak­tov­kou ital­ské­ho di­ri­gen­ta Mar­cel­la Roty zazní hity z filmů Bezva finta, Po­li­cajt nebo roš­ťák, Muž z Ria, U konce s de­chem nebo Muž z Aca­pul­ca.

Koncert u příležitosti 140.výročí Svatebních košil Antonína Dvořáka

Svatební košile Antonína Dvořáka jsou fenomenálním vokálně-instrumentálním dílem, jenž patří mezi skvosty české hudební tvorby.
Praha, Praha

32. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Tradiční benefice uvede Dvořákovy Slovanské tance v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera.
Praha, Praha

Anton Bruckner – Symfonie č. 7

IV. abonentní koncert Českého národního symfonického orchestru, 13. listopadu 2024, 19:30 – Smetanova síň Obecního domu.
Praha 1, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Timeless s výkladem Blanky Matragi

Patříte mezi obdivovatele tvorby designérky Blanky Matragi? Chtěli byste se s ní setkat a pocítit její pověstnou spontánnost a živelnost na vlastní kůži? Pak využijte příležitosti zúčastnit se komentované prohlídky výstavy „Timeless“ s výkladem samotné módní návrhářky!
Praha 1, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Timeless s výkladem Blanky Matragi

Patříte mezi obdivovatele tvorby designérky Blanky Matragi? Chtěli byste se s ní setkat a pocítit její pověstnou spontánnost a živelnost na vlastní kůži? Pak využijte příležitosti zúčastnit se komentované prohlídky výstavy „Timeless“ s výkladem samotné módní návrhářky!
Praha 1, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Timeless s výkladem Blanky Matragi

Patříte mezi obdivovatele tvorby designérky Blanky Matragi? Chtěli byste se s ní setkat a pocítit její pověstnou spontánnost a živelnost na vlastní kůži? Pak využijte příležitosti zúčastnit se komentované prohlídky výstavy „Timeless“ s výkladem samotné módní návrhářky!
Praha 1, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Timeless s výkladem Blanky Matragi

Patříte mezi obdivovatele tvorby designérky Blanky Matragi? Chtěli byste se s ní setkat a pocítit její pověstnou spontánnost a živelnost na vlastní kůži? Pak využijte příležitosti zúčastnit se komentované prohlídky výstavy „Timeless“ s výkladem samotné módní návrhářky!
Praha 1, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Timeless s výkladem Blanky Matragi

Patříte mezi obdivovatele tvorby designérky Blanky Matragi? Chtěli byste se s ní setkat a pocítit její pověstnou spontánnost a živelnost na vlastní kůži? Pak využijte příležitosti zúčastnit se komentované prohlídky výstavy „Timeless“ s výkladem samotné módní návrhářky!
Praha 1, Praha

Aktivity v okolí

Obecní dům – secesní klenot Prahy

Obecní dům je nádhernou ukázkou pražské secesní architektury. Na místě bývalého Králova dvora jej vyprojektovali Antonín Balšánek a Osvald Polívka. Rozlehlá budova ukrývá koncertní síň, kavárnu i znamenitou francouzskou restauraci. V roce 2012 Obecní dům oslavil 100. výročí.
Praha 1, Praha

Výprava Za strašidly Starého Města

Staré Město Pražské se jenom hemží strašidly, duchy, bezhlavými rytíři… Že jste ještě žádné nepotkali? Buď nevíte, kam se dívat, nebo jste jen neměli štěstí… Procházka pro rodiny s dětmi o legendách Starého Města Pražského, úkoly pro děti během procházky.
Praha 1, Praha

Chytrá zábava – poznejte město jinak

Poznávání měst může mít mnoho podob. Chytrá zábava má pro vás program na celé hodiny. Díky ní se projdete, provětráte hlavu, ale i mozkové závity a zažijete jiný druh šifrovacích her – bez omezení časem. Bude jen na vás, kdy se na cestu vydáte a jak dlouho vám zabere.
Praha, Praha

Prašná brána v Praze

Prašná brána je jednou z nejvýznamnějších památek středověké Prahy. Právě zde začínala pražská královská cesta a sem vedla významná silnice z Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny.
Praha 1, Praha

Divadlo Hybernia – muzikálová scéna v centru Prahy

Významné muzikálové divadlo sídlí v Domě U Hybernů, který na první pohled upoutá zajímavou empírovou podobou.
Praha 1, Praha

Pasáž českého designu v Praze

Pasáže najdeme v každé evropské metropoli. Někdy spojují dva zcela odlišné světy, ale vždy jsou zkratkou. O spojení dvou dimenzí jde i v unikátním projektu České národní banky Pasáž českého designu.
Praha 1, Praha

ČNB – expozice České národní banky Lidé a peníze a Za měnou v Praze

Expozici Lidé a peníze připravila Česká národní banka pro veřejnost v krásných prostorách bývalého trezoru ve své budově v centru Prahy. Expozice prezentuje ucelený vývoj měny a financí v ČR, včetně vývoje České národní banky od jejího založení.
Praha 1, Praha

Návštěvnické centrum ČNB

Návštěvnické centrum ČNB představuje svět peněz a ekonomiky pro celou rodinu. Expozice a programy České národní banky vás provedou historií a současností naší měny.
Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Tretter's Obecní dům

American Bar – Americký bar je nejstarším barem v Praze a druhým nejstarším barem v Evropě.
Praha 1, Praha

Kavárna Obecní dům

Secesní Kavárna Obecní dům je právem řazena mezi nejkrásnější pražské kavárny. Nachází se v přízemí Obecního domu a její interiér je pro každého návštěvníka skutečným zážitkem
Praha 1, Praha

Plzeňská pivnice v Obecním Domě v Praze

Plzeňská pivnice v pražském Obecním domě naplno navázala na svou slavnou prvorepublikovou tradici.
Praha 1, Praha

Restaurace Obecní dům

Nejkrásnější secesní restaurace v České republice je opět otevřena široké veřejnost. Pevně věříme, že moderní česká kuchyně a výborně ošetřené plzeňské pivo budou základem pro spokojenost všech hostů. Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že se k nám budete vracet.
Praha 1, Praha

Americký bar v Obecním domě v Praze

Americký bar na vás jistě zapůsobí neopakovatelnou atmosférou, ve které si můžete vybírat ze široké nabídky koktejlů, špičkových destilátů nebo šampaňského. Americký bar je nejstarším barem v Praze a druhým nejstarším barem v Evropě.
Praha 1, Praha

Hotel Paříž

Hotel Paříž nabízí luxusní ubytování s exkluzivním výhledem na pražské Staré Město.
Praha 1, Praha

Hotel Kings Court

Zveme vás na setkání nejen s Prahou, historií a současností, ale i s novým životním stylem. Díky hotelu Kings Court objevíte nejen úžasnou kulturu a architektury Prahy, ale také pulzující, kosmopolitní metropoli nabízející zábavu i skvělou gastronomii.
Praha 1, Praha

Grand Hotel Bohemia v centru Prahy

Jen pár kroků od Náměstí Republiky stojí luxusní Grand Hotel Bohemia založený již ve 20. letech minulého století a kompletně zrenovovaný roku 2008.
Praha 1, Praha