ÚvodCo chcete dělat?PamátkyArnoldova vila v Brně
Památky

Arnoldova vila v Brně

Secesní Arnoldova vila v Černých Polích u parku Lužánky v Brně pochází z roku 1862. Manželé Arnoldovi ji vlastnili 21 let. Jedním z nejočekávanějších lákadel Muzea města Brna na sezonu 2024 je zahájení pravidelného provozu Arnoldovy vily.
Vila stavitele Josefa Arnolda byla druhou stavbou, realizovanou v rámci nejstarší brněnské vilové kolonie nad Lužánkami. Dobou svého vzniku reprezentuje prvotní zástavbu na svazích Černých Polí. Úroveň architektury v duchu art deco s prvky secese a kvalita řemeslného provedení v rámci druhé stavební fáze (asi 1909 -1915) je velmi kvalitní. Neobvyklý na dnešní dobu je prakticky nedotčený autentický stav domu.

Vila se nachází nedaleko od vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily.
 

Záchrana Arnoldovy vily

Muzeum města Brna totiž podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem architektury a designu v Oslo a stvrdilo tak spolupráci na projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Tím se naplňuje jedna z podmínek k získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko. Téměř po dvou letech byla na konci roku 2023 dokončena památková obnova Arnoldovy vily, která společně s hradem Špilberkem, vilou Tugendhat a Měnínskou bránou je již čtvrtým objektem Muzea města Brna, které ji v roce 2019 získalo do své správy.

Vila bude místem setkávání, činnosti spolků, odborných přednášek a konferencí, nabídne také možnost svatebních obřadů, exkurzí, zahradních koncertů a výstav, nejrůznějších školních aktivit i různé komerční využití. Vznikne v ní Centrum dialogu. Hlavní programové zaměření bude na česko-německo-židovský dialog.

Vila poskytne zázemí Studijnímu a dokumentačnímu centru přetížené vily Tugendhat a dalším institucím a spolkům, mj. partnerům projektu. Arnoldova vila se také stane součástí mezinárodního projektu Iconic Houses Network, který sdružuje historicky významné veřejnosti zpřístupněné vilové domy (house muzea). MuMB dlouhodobě spolupracuje s Národním muzeum umění, architektury a designu v Norsku nebo s Muzeem hlavního města Prahy v rámci Iconic Houses a s dalšími partnery.

V roce 2024 bude dokončena realizace návrhu obnovy zahrady Arnoldovy vily, poté dojde k propojení  zahrad slavných vil, staveb, které patří ke kulturnímu dědictví naší země, Vily Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily. Od ledna 2024 je vila ve zkušebním provozu. Veřejnosti bude objekt průběžně zpřístupňován v 1. čtvrtletí roku 2024 s nabídkou přednášek, komunitních setkání, edukačních programů, zapojování spolků a jiných specifických projektů. Od 5. dubna 2024 zahajuje pravidelný provoz. Vilu a expozici budou moci zájemci navštívit buď individuálně, anebo s průvodcem v rámci prohlídky celého domu. 
 

Expozice v Arnoldově vile

Muzeum města Brna zahájí pravidelný provoz Arnoldovy vily uvedením stálé expozice Odkaz minulosti v plynutí času.  Expozice je rozmístěna v domě v rámci pater a je složená ze tří částí:

Genius loci 

Ve vyhlídkovém prostoru uvnitř věže se návštěvník ocitá ve čtvrtém nadzemním podlaží. Ze všech interiérů Arnoldovy vily je tato místnost nejotevřenější, nejvíce komunikuje se svým okolím, a proto přímo vybízí ke zkoumání Genia loci. Tato část je věnována urbanistickému vývoji jižní části Černých Polí v okolí Arnoldovy vily a obsahuje mimo jiné model původní vilové kolonie z 60. let 19. století.  

Josef Arnold a jeho dům 

Ve třetím podlaží se návštěvník seznámí s příběhem stavitele a architekta Josefa Arnolda, se stavebními úpravami poslední soukromé majitelky Cecilie Hože a exponáty, které mapují éru mateřské školy, známou ještě mnoha pamětníkům. Třetí patro rovněž nabízí ukázky autentických nálezů získaných při poslední rekonstrukci, film o jejím průběhu, jakož i tzv. archeologické okénko neboli prezentaci původního povrchu fasády věže zachovaného in situ.

Židé v Brně 

V druhém podlaží se návštěvníkům otevře poutavá cesta časem. S interaktivním videomappingem na "Židovské bráně" vstoupí divák do světa dějin židovské komunity v Brně od středověku až po současnost. Brána, rozdělující výstavní prostor na před a za hradbami, v sobě nese symboliku uzavřeného středověkého města, kde Židé čelili vyhánění a omezení vstupu do Brna. Expozice zároveň prezentuje vzácné exempláře synagogálního stříbra a textilu, odkazující na náboženské tradice židovského lidu, které jsou laskavě zapůjčeny od Židovské náboženské obce Brno. Zvláštní pozornost výstava věnuje připomínce Cecilii a Corneliovi Hožeovým, jež byli posledními soukromými majiteli vily. Cecílie Hože byla o šest let starší sestrou Alfreda Löw-Beera, a tedy tetou Grety, později provdané Tugendhatové. Její příběh a rodinné vazby jsou neodmyslitelnou součástí brněnských dějin, které expoziční prostor zasazuje do kontextu významných rodin spojených s městem Brnem.
 

Zahrada Cecilie a Cornela Hože

Zahrada Arnoldovy vily je od poloviny května 2024 otevřena. Původní plocha byla doplněna květinovými záhony či mobiliářem a stala se unikátním prostorem setkávání, vzdělávání a her pro všechny generace. Ponese také nové jméno Zahrada Cecilie a Cornela Hože.

Původně měla zahrada spíše hospodářské využití. Většinu plochy tvořil ovocný sad a vinohrad, který zůstal zachován jako stopa předchozího využití pozemku před výstavbou. Nejbližší okolí vily obklopovala skalka a květinové záhony. V rámci obnovy byly tyto prvky, typické pro zahradní umění 30. let 20. století, zachovány. Zároveň v zahradě přibyly prvky nové, soudobé, které do dobové atmosféry vnáší možnost jejího současného využití návštěvníky. V horní části svahu byly pod ovocné stromy navrženy bohaté květinové záhony se sortimentem inspirovaným zahradou sousední vily Tugendhat. Velkorysá plocha pod vilou nabízí díky variabilnímu mobiliáři a nejrůznějším hrám pestrou škálu edukačních aktivit i prostor k odpočinku. Kompoziční i provozní spojnici tvoří pozemek mezi zahradami Arnoldovy vily a vily Löw-Beer, kde byl rovněž obnoven původní ovocný sad, doplněný herními prvky odkazujícími na období, kdy byla v Arnoldově vile mateřská školka.
 

Cecilie café

V Arnoldově vile je otevřena také kavárna pojmenovaná po poslední majitelce Cecilie café, která je v provozu v návštěvnických hodinách vily.

Aktuality

Tiché vzlety Davida Škaroupky

Muzeum města Brna zve do interiérů i exteriérů Arnoldovy vily na výstavu Tiché vzlety sochaře Davida Škaroupky.
Brno, Jihomoravský kraj

První v zemi – osobnosti v čele Moravy

Poznejte osobnosti, které stály v čele samosprávné Moravy. Přijďte do vily Löw-Beer na vernisáž výstavy nazvané "PRVNÍ V ZEMI. Moravští hejtmani, místodržitelé a prezidenti na prahu moderní doby". Unikátní možnost vidět výstavu mezi prvními a zdarma nabízí její vernisáž ve čtvrtek 13. června 2024.
Brno-sever, Jihomoravský kraj

Výstava prací Jiřího Sobotky – "Před bouří se skrýt" ve vile Löw-Beer v Brně

Prohlédněte si výstavu Jiřího Sobotky nazvanou Před bouří se skrýt ve vile Löw-Beer na Drobného 22 v Brně. Výjimečnou příležitost k prohlídce představuje vernisáž výstavy ve středu 15. května 2024 od 18 hodin ve schodišťové hale vily. Vstup na vernisáž je volný.
Brno-sever, Jihomoravský kraj

Christmas Night Run Brno

30.11.2024, Brno Lužánky.
Brno, Jihomoravský kraj

Staň se sommelierem

Pojďte si vyzkoušet práci sommeliera a naučte se pár tajných triků, kterými oslníte pokaždé, když budete otevírat láhev vína.
Brno, Jihomoravský kraj

Astrovíkend Brno – esoterický festival

Astrovíkend – zážitkový festival v duchu esoteriky, amazonských rituálů, filipínského duchovního léčení i přesvědčivých kartářů.
Brno-střed, Jihomoravský kraj

Bruslení za Lužánkami a na Kluzišti Vodova zdarma

Městské sportovní areály v Brně se i letos otevřou zdarma ve vybraných dnech. V prosinci si můžete přijít zabruslit za Lužánkami a na kluziště Vodova.
Brno, Jihomoravský kraj

Festival zábavy Brno 2024

Celoměstský festival zábavních, kulturních, sportovních a prezentačních akcí, které se konají v Brně od června do září. Největším lákadlem festivalu je mezinárodní přehlídka ohňostrojů RegioJet IGNIS BRUNENSIS.
Brno, Jihomoravský kraj

Vila Tugendhat v Brně

Architektonická čistota, prolínání prostor – interiéru i exteriéru, nadčasové technické vybavení, ušlechtilé a exotické materiály, a především vysoká míra zachovalosti – to jsou hlavní atributy, díky nimž byla vila Tugendhat v roce 2001 zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Brno, Jihomoravský kraj

Vila Löw-Beer v Brně

Vila obývaná v letech 1913 až 1939 rodinou Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat. Vila slouží jako muzeum s expozicí Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, která přibližuje dějiny architektury i brněnských vyšších vrstev.
Brno, Jihomoravský kraj

Wellness park Lužánky

Místo, kde můžete hodit starosti za hlavu.
Brno-střed, Jihomoravský kraj

Výlety s autíčky na dálkové ovládání za dobrodružstvím

Expedice s RC Auty do přírody, za pohybem, za dobrodružstvím a poznáváním.
Brno, Jihomoravský kraj

Městský park Lužánky v Brně

Nejstarší veřejný park u nás byl založen v roce 1786 v místě bývalé jezuitské zahrady. Dnes patří k nejvyhledávanějším zeleným plochám ve městě Brně.
Brno, Jihomoravský kraj

Půjčovna vozítek Segway v Brně – Lužánkách

Vozítko Segway je ideální pro jarní či letní vyjížďku. Půjčte si jej v Brně-Lužánkách a pořádně si jízdu užijte.
Brno, Jihomoravský kraj

Wellness a sauna v Brně

Luxusní wellness, jehož součástí je velkokapacitní finská sauna, parní sauna, vířivka a unikátní odpočívárna ve třech patrech věžičky hotelu.
Brno, Jihomoravský kraj

Středisko volného času Lužánky

S Lužánkami se zabavíte také za hranicemi vašeho domova. V Brně i okolí jsou připravené interaktivní procházky s úkoly, tematické stezky třeba vánoční, s naukou o první pomoci, s poznáváním hodin, brněnských zákoutí, a to pro předškoláky i starší děti.
Brno-střed, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

The Cat Cafe v Brně

Stylová a „child&dog friendly“ kavárna se nachází v Brně – Černých Polích nedaleko Vily Tugendhat.
Brno, Jihomoravský kraj

Vinotéka Staré hory

Vinotéka nabízí lahvová i sudová vína nejen z oblasti Starých hor, příjené posezení a můžete si tu zorganizovat i vlastní oslavu či akci.
Brno, Jihomoravský kraj

Vinný bar Kaple v Brně

Budete se tu cítit jako ve sklípku.
Brno, Jihomoravský kraj

Vinná galerie v Brně

Stylovou brněnskou vinotéku můžete od roku 2003 navštívit v Brně. Pravidelně se zde konají pravidelné degustace, vernisáže nebo autorská čtení. Kromě 700 druhů tuzemských i zahraničních vín si u můžete vybrat i vlastní archivní box – kde vám vína uschovají.
Brno, Jihomoravský kraj

Design lab Mendelu

Kampus Mendelovy univerzity v Černých Polích se rozrostl o novou budovu, design lab MENDELU. Přízemí včetně venkovní terasy je prostorem pro setkávání, tvůrčí činnost a výstavy, v patře se nachází zóna pro výuku, workshopy nebo konference.
Brno, Jihomoravský kraj

Kavárna Rebelbean Pole v Brně

Vyzkoušejte kavárnu brněnské pražírny Rebelbean. Zdejší nabídka je plná kávy, jídla sladkého i slaného a drinků pro malé i velké. Nabízí více než 100 míst k sezení, zahrádku i dětské koutky.
Brno, Jihomoravský kraj

Kavárna Rebelbean Pole v Brně

V roce 2023 otevřená kavárna hned naproti vstupu do Dětské nemocnice v Černých Polích. Otevřeno má každý den od rána až do večera s nabídkou plnou kávy, jídla sladkého i slaného a drinků pro malé i velké. A taky můžete ochutnat pivní lahůdky z pivovaru Zichovec a moravská vína od Stávka.
Brno, Jihomoravský kraj

Kavárna Era v Brně – funkcionalistická stavba s kavárnou

Kavárna Era bývá přirovnávána k brněnské Vile Tugendhat. Funkcionalistická stavba v Černých Polích patřila k vyhlášeným místům setkávání brněnské smetánky. Dát si zde kávu můžete nyní i vy.
Brno, Jihomoravský kraj