ÚvodVýletyNa kole po ČeskuZ Telče do Dačic a zpět

Z Telče do Dačic a zpět

Z náměstí v Telči, obehnaného hradbou měšťanských domů, vás na cestu vyprovodí z daleka viditelná věž sv. Jakuba. Příjemnou krajinou se projedete do Dačic, kde si můžete prohlédnout zámek. Při cestě zpět do Telče vás přes Kostelní Vydří a Kostelní Myslovou poravede značení Greenway Řemesel a vyznání. Okružní trasa je dlouhá 35 km s převýšením 510 metrů a je ideální pro silniční nebo trekové kolo.
Cyklovýlet začínáme v Telči. Město vzniklo po vítězství moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem r. 1099. Na památku vítězství zde Otta II. nechal vystavět kapli, která položila základ dnešního Starého Města. Časem zde vyrostl i hrad a kolem rozsáhlého tržiště klenba gotických domů. V 16. století město dále rozkvétá a po výstavbě zámku jsou velkoryse přestavovány i měšťanské domy. Jejich průčelí byla doplněna bohatě zdobenými štíty a stinnými podloubími. Výstavné domy zde zůstaly dodnes a jejich mimořádný historický význam byl i podnětem k zapsání Telče do seznamu památek kulturního dědictví UNESCO. Historické jádro si nejlépe můžete prohlédnout z věže kostela sv. Jakuba a nedaleko ní navštívit zámek. Mimoto město nabízí spoustu historických památek.

Z náměstí v Telči se vydejte po cyklotrase č. 16 směrem na Dačice, na křižovatce na konci města odbočte doprava do Horní Myslové směrem na Mysletice a na rozcestí cyklotras jeďte rovně po cyklotrase č. 5021. V Mysleticích jeďte rovně a na konci odbočte vlevo na Řečice. Na kraji vsi je pozoruhodný areál gotického kostela sv. Jiří asi z pol. 14. stol., vyzdobeného gotickými nástěnnými malbami, zvonice se zděným přízemím a dřevěným patrem zřejmě gotického původu. Odbočte doleva a poté doprava do Volfířova, před kterým se dejte doleva směr Dačice. Chloubu Dačic tvoří dva zámky. Známější Nový zámek leží v rozlehlém parkua o kousek dál na hlavním náměstí stojí i Starý zámek. Nejen oba zámky a město, ale i široké okolí můžete nejlépe obdivovat z věže kostela sv. Vavřince. Naproti kostelu stojí i památník první kostky cukru vyrobené na světě, a to v Dačicích v roce 1843. Před kostelem odbočte doleva na cyklotrasu č. 16 směrem na Telč. Přes Kostelní Vydří a Kostelní Myslovou dojedete zpět do Telče, výchozího místa výletu.