ÚvodCo chcete dělat?PamátkyKlášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách
Klášter Plasy, Kudy z nudy
Památky

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Zdejší rozlehlý komplex byl a je klášterem, zámkem a památkou, která po staletí tvořila dominantu krajiny severně od Plzně. Ačkoliv klášter patřil historicky do Rakovnického kraje, ovlivňoval a určoval dění především v severní části dnešního kraje Plzeňského.

Historie Kláštera Plasy

Klášter Plasy, první panovnický cisterciácký klášter v Čechách, byl založený roku 1144 knížetem Vladislavem II., a výrazně přeměněn za posledních přemyslovských králů. Po vypálení husity na počátku 15. století, byl v letech 1661 – 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů Jean Baptist Matheye, Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Dne 9. listopadu 1785 byl plaský klášter, v té době již jako nejbohatší a nejvýznamnější české cisterciácké opatství, zrušen císařem Josefem II., aby se k roku 1826 stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodinnou hrobku. Areál kláštera byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Reprezentativní budovy areálu spravuje Národní památkový ústav.
 

Prohlídkové okruhy 


Cisterciácký klášter 

Hlavní prohlídkový okruh Cisterciácký klášter zavede návštěvníky do nitra bývalého cisterciáckého opatství – románské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a bývalé obytné budovy, konventu, jež reprezentuje Santiniho umění stavět na vodě. Výklad o historickém vývoji kláštera a životě v něm je doprovázen informacemi o technickém řešení základů budovy konventu, o vodním a vzdušném systému. Prohlídka trvá zhruba 75 minut. 
 

Zámek Metternichů

Vedlejší okruh Zámek Metternichů je otevřen od konce července 2023. Návštěvníci se podívají do bývalé klášterní prelatury, kterou na zámek adaptoval ve 30. letech 19. století kníže Metternich poté, co odkoupil plaské panství. Prohlídkový okruh nabízí nevšední zážitek – samostatně si bez průvodce prohlédnout a zažít autentický interiér. Zpřístupněná je také zahrada s barokní bazénou a místem pro odpočinek.
 

Vodní systém

Speciální prohlídkový okruh Vodní systém je zaměřený na fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu. Dozvíte se zde informace o základech budovy, která je postavená na vodě. Prohlédnete si dvě vodní zrcadla, vzdušníkové chodby a klášterní separace (vězení). Prohlídky jsou určeny osobám starším 10 let, bez klaustrofobie, podpatků a s vlastní baterkou. Pro jednotlivce jsou na oficiálních webových stránkách objektu předem vypisovány termíny, na které si lze zakoupit vstupenky. Okruh lze objednat i mimo tyto termíny, a to pro skupiny o minimálním počtu 10 osob (maximální počet na jednu skupinu je 15 osob). Konkrétní termín pro skupiny je třeba konzultovat se správou objektu na plasy@npu.cz. Prohlídky vychází z pokladny a trvají zhruba 60 minut.
 

Hodinová věž

Další výběrový prohlídkový okruh Hodinová věž je nyní nepřístupný veřejnosti kvůli probíhající rekonstrukci. Zahrnuje všechny tři části barokních sýpek – patrové kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény, třípatrový špýchar a fyzicky náročnější výstup na věž k hodinovému stroji, který je jedinečnou ukázkou ručně natahovaných věžních hodin. Tématem tohoto okruhu je historie a stavební úpravy budovy, zajímavosti hodinového stroje a místní cisterciácké hospodářství. Budovu barokních sýpek je možné si prohlédnout alespoň zvenku při procházce areálem, kterou co čtvrt hodiny obohatí odbíjení zmíněného barokního stroje.
 

Mimořádné prohlídky

V nabídce prohlídkových okruhů se mimořádně objevují také prohlídky Monastýrování, které jsou vždy tematicky zaměřené a nabízejí hlubší poznání vybraných témat různou formou. Jednak jsou to speciální prohlídky vedené odborníkem na některé konkrétní téma z klášterního života, architektury nebo umění (zhruba dvakrát do roka). A také jsou do tohoto cyklu zařazeny prohlídky Nocí ke hvězdám zaměřené na detaily architektury a výzdoby. Ty se odehrávají v rámci dvou večerů uprostřed léta, kdy mohou návštěvníci luštit tajenku, jejíž zbylé dvě části jsou rozmístěny v klášteře v Kladrubech a v Teplé.
 

Klášterní zajímavosti:

"Bez vody se stavba zřítí"
Zcela podle cisterciáckých zvyklostí je plaský klášter založen v údolní nivě řeky Střely, která svým meandrem vymezuje hranici areálu na jižní a západní straně. Na řece mniši již ve středověku vybudovali umělý kanál vedoucí klášterním areálem, tzv. Královskou štolu, díky které naháněli vodu na mlýn a poháněli pilu. Výjimečností plaského vodního systému je dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno 5 100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu, a to de facto zkamenělo. Varovný nápis "Aedificium hoc sine aquis ruet" je odkazem generacím. I proto se dnes čtyřikrát denně pečlivě kontroluje výška, teplota a kvalita vody v základech ve dvou barokních bazénech uvnitř budovy samotné.
 
Systém větrání a vyhřívání budovy
Po obvodu rajského dvora, navýšeného 4,5 m nad vnější terén, je v jeho útrobách schován unikátní vyhřívací systém budovy. Ten představuje dlouhá klikatá podzemní chodba, která má vývod na rajském dvoře a další výduchy jsou vyvedeny pod okna v přízemí a vyústění má tato chodba v přízemí budovy na dvou místech. Přes léto se v zemi kolem chodby akumuluje teplo a rozdíly teplot a tlaků v chodbě spouští intenzivní větrání. Přes chladnější měsíce se pak v těchto chodbách udržuje teplejší vzduch, který proniká skrze výduchy do budovy.
 
Santiniho architektura
Budova konventu je postavena dle plánů architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, který spolu s opatem Eugenem Tyttlem vytvořil velmi originální architektonické řešení stavby, do které jsou vtisknuty principy cisterciáckého řádu. V budově konventu byla realizována čtyři samonosná schodiště – dvě spojující přízemí s půdním prostorem a dvě trojramenná v rizalitech rajského dvora. V průhledu jednoho z točitých schodišť vymaloval Jakub Antonín Pink fresku znázorňující boj archanděla Michaela s ďáblem. Ve spodních partiích schodišť trojramenných nechal Santini zbudovat zrcadla – barokní bazény pro kontrolu vody v základovém roštu.
 
Klášterní vězení
V přízemí konventu se nacházela temnice, tedy místnost pro provinilce, který byl izolován vždy dvojitými dveřmi od ostatních mnichů. Jídlo mu bylo podáváno nejčastěji ze zimního refektáře prostřednictvím otočného dřevěného bubnu, který se ve fragmentech dochoval dodnes. Pro těžší arest byla v místnosti vyhloubena šachta 3,5 m pod zem a obložena pískovcovými kvádry. Odsouzený byl přivázán na žebřík a spuštěn do šachtice, v níž je po pás vody, a zřejmě zaklopen velkým kvádrem. V pozdějších klášterních dobách byla vybudována v přízemí konventu ještě jedna taková šachta – již o něco přívětivější (hloubka 3 m a vody jen po kolena).
 
Lékárenství
Jednou z výdělečných činností kláštera byla výroba a prodej tzv. Plaského prášku. Tento bílý minerální prášek proslavil zdejší cisterciáky zvláště na počátku 18. století, kdy jej vyváželi i za hranice českých zemí. Zpracování hlavní suroviny – vitriolové břidlice získávané z lomu v Hromnici (dnešní Červené jezírko) podléhalo přísnému utajení. Tehdejší lékárník Lucas Martin Gottlieb přípravu tohoto žaludečního léku pečlivě střežil. Není divu, jeho přípravek nebyl hořký jako většina žaludečních léků, ale naopak pro svou dobrou chuť velmi oblíbený.
 
Rekonstrukce
V roce 2023 byla dokončena obnova bývalé opatské rezidence, pozdějšího zámku Metternichů. V Nové prelatuře vznikl nový prohlídkový okruh Zámek Metternichů. V budově Starého opatství bylo v přízemí zpřístupněno nové návštěvnické centrum, odkud bude možné sejít do expozice umístěné starých sklepích, která bude věnovaná stavebnímu vývoji kláštera s prezentací vybraných archeologických nálezů. Příjemnou procházku slibuje obnovení opatské zahrady, kde si budete moci v budoucnu uspořádat třeba piknik. Projekt obnovy vybraných částí kláštera je spolufinancován z evropských fondů z Integrovaného regionálního operačního programu.

Klášter Plasy

Klášter Plasy

Aktuality

Nocí ke hvězdám aneb Monastýrování – Plasy

V Plasích budete moci po oba večery navštívit konvent.
Plasy, Plzeňský kraj

Koncert Robert Balzar Trio – Plasy

Koncert.
Plasy, Plzeňský kraj

Hradozámecká noc – Plasy

Možnost navštívit Zámek Metternichů.
Plasy, Plzeňský kraj

Cisterciácké noci ...s Hodovízskými

Prohlídka kláštera.
Plasy, Plzeňský kraj

Národní technické muzeum za 80 Kč – Den české státnosti: v roce 2024

Den české státnosti a výročí prvního otevření stálých expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech připadá na 28. 09. 2024. V tento den je možné navštívit Národní technické muzeum za vstupné 80 Kč.
Plasy, Plzeňský kraj

Národní technické muzeum za 80 Kč – Vznik Československé republiky

U příležitosti výročí významných dnů vás zveme k návštěvě Národního technického muzea v rámci sníženého vstupného 80 Kč, děti 6-15 let za 40 Kč. Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (příplatek podle ceníku).
Plasy, Plzeňský kraj

Česká cena za architekturu 2023 – venkovní výstava v Plasech

Ve venkovní expozici Centra stavitelského dědictví NTM Plasy je až do 28. 10. 2024 ke zhlédnutí přehlídka nominovaných děl České ceny za architekturu 2023.
Plasy, Plzeňský kraj

Motocykly ČZ s příběhem

Výstava v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy prezentuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. Motocykly se pod touto značkou vyráběly 65 let a pojem „Čezeta“ se stal součástí naší kultury. Navštivte výstavu Motocykly ČZ s příběhem od 28. 3. do 28. 10. 2024.
Plasy, Plzeňský kraj

Barokní cyklotrasy na Plzeňsku

Barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku se klikatí malebnou krajinou Plzeňského kraje. Po krásách přírodního a kulturního charakteru si můžete odpočinout u deseti barokních odpočívadel, která jsou zasazena do krajiny. Středobodem cyklotras jsou Plasy, kde začínají tři okruhy s různou obtížností.
Plasy, Plzeňský kraj

Cisterciácké cesty – evropské stezky Cisterscapes

Cisterscapes jsou evropské Cisterciácké stezky propojující cisterciácké kláštery napříč Evropou. Na našem území se nachází tři z nich. Pojďte objevit fascinující kus evropské kulturní historie na Cisterciácké cestě!
Plasy, Plzeňský kraj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně románská stavba, nejstarší v areálu bývalého kláštera. Navíc se jedná o první kamennou klášterní stavbou. Za sakristií vzniká nová expozice, která bude o historii cisterciáckého řádu v Plasích.
Plasy, Plzeňský kraj

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

V nově opraveném hospodářském zázemí cisterciáckého kláštera v Plasích vytvořilo Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví – unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.
Plasy, Plzeňský kraj

Dětské expozice a programy v Centru stavitelského dědictví Plasy

Muzeum – místo, kde se dá objevovat, žasnout, přemýšlet, tvořit, být spolu, … velká výzva pro muzejníky i pro rodiče. Nabízíme vám přehled možností, ze kterých si můžete vybírat v Centru stavitelského dědictví Plasy.
Plasy, Plzeňský kraj

Zoo Plasy

Rodinná zoologická zahrada se nachází ve městě Plasy a oficiálně byla otevřena v květnu 2016. Najdete zde propojení zábavy, odpočinku a vzdělání. Zoo se nachází v areálu Fantasy Golfu Plasy.
Plasy, Plzeňský kraj

Hrobka Metternichů v Plasích

Původně gotický hřbitovní kostelík sv. Václava byl za opata plaského kláštera O. Trojera v roce 1690 přestavěn v barokním slohu. Po zrušení kláštera roku 1785 nechal kostel kancléř Metternich upravit ve slohu empírovém a v suterénu zřídit rodinnou hrobku.
Plasy, Plzeňský kraj

Husova cesta – dálková pěší poutní stezka

Husova cesta je poutní stezka z Prahy do Kostnice o celkové délce 800 km. Trasa začíná v Praze, pokračuje přes hrad Krakovec, dále prochází venkovskou krajinou západních Čech až na česko-německou hranici. Od prvního německého města Bärnau pak stezka pokračuje přes Norimberk a Ulm až do Kostnice.
Nečtiny, Plzeňský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Knížecí pivovar Plasy

Knížecí pivovar Plasy se nachází v části prostorů bývalého pivovaru v areálu kláštera v Plasích. Navázal tak na několika set let starou pivovarnickou a sladovnickou tradici na severním Plzeňsku.
Plasy, Plzeňský kraj

Penzion a Restaurant Rudolf II. Plasy

Penzion a Restaurant Rudolf II. se nachází v malebném údolí města Plasy, které je vyhlášeno svou pestrostí kulturních památek a překrásnou přírodní scenérií. V areálu je k dispozici také fitness centrum, ve výstavbě je pak nové wellness.
Plasy, Plzeňský kraj

Agaricus – největší producent žampionů v Česku

Agaricus je největším producentem žampionů v ČR. Veškeré prodané zboží společnosti je z vlastní produkce.
Kaznějov, Plzeňský kraj

Chalupa Pláně

Chalupa pro nenáročné v klidné obci Pláně.
Pláně, Plzeňský kraj

Malý penzion Baráček

Malý rodinný penzion se nachází na severu Plzeňského kraje v malé vesničce Pláně. Nabízí příjemné ubytování v hraniční oblasti absolutní tmy a uprostřed nádherné přírody Manětínska a Rabštejnska.
Pláně, Plzeňský kraj

Sportovní areál Berounka

Sportovní areál Berounka se nachází v obci Liblín, na soutoku řek Střely a Berounky v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Objekt je vhodný i pro akce mimosportovního charakteru, jako jsou svatby, školení nebo školy v přírodě.
Liblín, Plzeňský kraj

Hotel Berounka

Hotel Berounka se nachází v Liblíně., , na soutoku řek Střely s Berounkou v chráněné krajinné oblasti Horní Berounka.
Liblín, Plzeňský kraj

Penzion U svaté Barbory Manětín

Nově zrekonstruovaný Penzion U svaté Barbory stojí na klidném místě v obci Manětín s přilehlou loukou a potokem. Můžete se nejen ubytovat, ale třeba i využít sportovních možností okolí ze sedla kola nebo při hraní míčových her.
Manětín, Plzeňský kraj