ÚvodCo chcete dělat?PamátkyKarlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty
Památky

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty a sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.
Hrad Karlštejn založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí.

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století (na přání Rudolfa II.) potom renesančně (stavbou byl pověřen dvorní architekt Ulrico Aostallis). V prvních letech třicetileté války přestal být hrad bezpečný a 22. června 1619 byly odtud odvezeny korunovační klenoty a zemské písemnosti. V roce 1625 zrušil Ferdinand II. úřad karlštejnských purkrabích panství karlštejnské s hradem věnoval své manželce Eleonoře jako trvalé věno královen. Postupně notně chátrající hrad navštívil roku 1812 císař František I., který zajistil jeho nezbytné opravy. Dnešní podobu hradu vtiskla puristická přestavba v 19. století vedená Josefem Mockerem.

Roku 1918 se ujal správy hradu Správní výbor hradu Karlštejn. Od roku 1950 hrad spravovala Národní kulturní komise a v roce 1955 přešla správa na organizace státní památkové péče. Teprve od padesátých let byly prováděny větší stavební úpravy vyvolané především zvyšující se návštěvností hradu.
 

Hrad Karlštejn – prohlídkové okruhy

 • První prohlídkový okruh (Císařská rezidence Karla IV.) zahrnuje prostory Císařského paláce a prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici v Mariánské věži.
 • Druhý okruh (Karlštejnské hradní kaple) vás pak zavede do Velké věže s proslulou Kaplí sv. Kříže s deskovými obrazy z dílny mistra Theodorika.
 • Dostupná je i prohlídka Velké věže bez kaple sv. Kříže.
 • okruh Celým hradem (mimořádný okruh) vás běhe 180 minut zavede do všech zákoutí Karlštejna.
 • Opravdoví znalci historie a nezapomenutelných zážitků ocení mimořádné prohlídky Kaple večerního Karlštejna, Karlštejn jako uzavřená pevnost či Na kafe s kastelánem.
 • Volně přístupné prostory Karlštejna objevíte v rámci samostatné prohlídky s mobilním audioprůvodcem ve vašem telefonu. V aplikaci TourStories (stahujte přes AppStore nebo Google Play Store), vám hrad Karlštejn nabízí procházku volně přístupnou částí areálu hradu, tedy od vstupní brány po Studniční věž.


Nově otevřeno po rekonstrukci

Dne 21. 4. 2023 byla dokončena rekonstrukce Karlštejna, která trvala od roku 2020. Obnoveny byly suterénní a sklepní prostory Císařského paláce a dále skalní sklep. Ve východní části hradního purkrabství bylo zřízeno moderní návštěvnické centrum. Obnovy se dočkala i užitková zahrada na jižním parkánu. Součástí projektu bylo i pořízení časosběrného dokumentu, který zachytil průběh rehabilitace hradu a vytvoření virtuální podoby hradu před rekonstrukcí Josefem Mokrem. Oba dokumenty můžete zhlédnout v nově zpřístupněném gotickém sklepě.
 
 • Východní část purkrabství – nové návštěvnické centrum s prodejem vstupenek, suvenýrů a občerstvením
 • Suterén purkrabství (sklep budovy purkrabství) – expozice o vzniku hradu a jeho minulých obnovách; výstava o historii vinařství na Karlštejně
 • Suterén Císařského paláce – multifunkční sál se zázemím a stálá expozice tesařských prvků
 • Pod nádvořím v nově objevených prostorách – expozice věnovaná kamenickým prvkům
 • Užitková zahrada na parkánu – nově zrekonstruováno
 

Karlštejnské zajímavosti

Zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v Kapli sv. Kříže (největší na světě), největší portrétní galerie českých panovníků v ČR, vystavená replika Svatováclavské koruny českých králů, unikátní hradní studna. Sám Karel IV. pobýval na Karlštejně již v roce 1355, dohlížel zde na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí.

Kromě architektury sem dnes návštěvníci jezdí obdivovat také repliku svatováclavské koruny. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. V době husitských válek byl hrad v rukou příznivců Zikmunda Lucemburského a tvořil opěrný bod katolíků. Husité se snažili hrad dobýt dobovým "bombardováním" – velkými kameny, tuny fekálií, soudky s ohněm, zkažené maso a další odpad. Posádka hradu chránila hlavně střechy hradních staveb a dřevěná patra před zničením ohněm tak, že na ně pokládali proutí a namočené kůže, které šlo ze střechy shodit a oheň tak zlikvidovat. Husité se neštítili ani otrávit vodu v potoce, ze kterého hrad čerpal vodu. Ani to jim však nepomohlo a hrad dobyt nebyl.

Karlštejn také posloužil jako předloha divadelní hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, na jejíž náměty byl v roce 1973 natočen stejnojmenný hudební film. Od roku 1918 je Karlštejn ve vlastnictví Česka a je zpřístupněn veřejnosti.
 

Studna, která není studnou

Málokdo ví, že středověcí obyvatelé hradu měli potíže s pitnou vodou. Zdejší věž hradní studny, nejníže postavená stavba, je vlastně precizní kamufláží. Na stavbu císař Karel IV. povolal kutnohorské havíře. Ti hloubili sedm let 80 m hlubokou studnu, leč marně, na vodu nenarazili. Bylo proto rozhodnuto, že se kolmo na osu studny prorazí štola do podhradí k potoku. A z Mořinského potoka se pak "studna", lépe řečeno cisterna, plnila pitnou vodou. Šlo ale doslova o státní tajemství, o kterém věděl jen panovník a purkrabí hradu. Nepřátelům by totiž stačilo otrávit potok a tím i veškeré osazenstvo hradu. Podle legendy odměnil Karel IV. havíře přímo královsky a poslal je domů. O tajemství se ale nikdo nesměl dozvědět a proto byli na králův rozkaz havíři cestou přepadeni a dojednoho usmrceni... Dnes se cisterna již nevyužívá a štola se stala domovem pro početnou kolonii netopýrů.
 

Ženy na Karlštejn směly, kromě Velké věže

Ženy měly na hrad nejen volný vstup, ale také volný pohyb uvnitř. Jediným místem, kam neměly dovoleno vstupovat, bylo jedno patro Velké věže, které obývali obránci cenného královského pokladu. Strážci nesměli být ženami "rušeni". V zakládací listině karlštejnské kapituly doslova stojí, že: „jest zakázáno se ženami ve Velké věži léhati a spávati!“

Hrad Karlštejn

Aktuality

Večerní putování hradem s překvapením...

Putování hradem Karlštejnem ve večerních hodinách. Jsou doplněny také o nejzajímavější karlštejnské pověsti.
Karlštejn, Středočeský kraj

Večerní putování hradem s překvapením...

Putování hradem Karlštejnem ve večerních hodinách. Jsou doplněny také o nejzajímavější karlštejnské pověsti.
Karlštejn, Středočeský kraj

Večerní putování hradem s překvapením...

Putování hradem Karlštejnem ve večerních hodinách. Jsou doplněny také o nejzajímavější karlštejnské pověsti.
Karlštejn, Středočeský kraj

Večerní putování hradem s překvapením...

Putování hradem Karlštejnem ve večerních hodinách. Jsou doplněny také o nejzajímavější karlštejnské pověsti.
Karlštejn, Středočeský kraj

Večerní putování hradem s překvapením...

Putování hradem Karlštejnem ve večerních hodinách. Jsou doplněny také o nejzajímavější karlštejnské pověsti.
Karlštejn, Středočeský kraj

Večerní putování hradem s překvapením...

Putování hradem Karlštejnem ve večerních hodinách. Jsou doplněny také o nejzajímavější karlštejnské pověsti.
Karlštejn, Středočeský kraj

Večerní putování hradem s překvapením...

Putování hradem Karlštejnem ve večerních hodinách. Jsou doplněny také o nejzajímavější karlštejnské pověsti.
Karlštejn, Středočeský kraj

Noc na Karlštejně 2024

Muzikál Noc na Karlštejně se v létě vrací na nádvoří hradu Karlštejn. Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů je půvabnou komedií o císaři Karlu IV. a jeho hradě Karlštejně, na němž podle údajného zákazu nesměly přebývat ženy.
Karlštejn, Středočeský kraj

Husova cesta – dálková pěší poutní stezka

Husova cesta je poutní stezka z Prahy do Kostnice o celkové délce 800 km. Trasa začíná v Praze, pokračuje přes hrad Krakovec, dále prochází venkovskou krajinou západních Čech až na česko-německou hranici. Od prvního německého města Bärnau pak stezka pokračuje přes Norimberk a Ulm až do Kostnice.
Karlštejn, Středočeský kraj

Z Prahy na Karlštejn na kole

Chcete spojit sport s kulturním zážitkem? Přidejte se k nám a podnikněte jednodenní cyklovýlet z Prahy na Karlštejn. S průvodcem nebo samostatně na koleči tandemu po trase dlouhé 32 km. Jezdíme každý den mimo pondělí v období duben-říjen.
Karlštejn, Středočeský kraj

Cyklotrasa A1 – z Prahy na Karlštejn podél Berounky

Oblíbená trasa vede přímo z centra Prahy podél levého břehu Vltavy do Lahovic a následně okolo Berounky do Radotína, Černošic, Dobřichovic, Hlásné Třebáně a na Karlštejn. Nenáročná veskrze rovinatá trasa je vhodná pro cyklisty, a když je dostatek sněhu, lze se tudy projet i na běžkách.
Karlštejn, Středočeský kraj

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.
Karlštejn, Středočeský kraj

Voskové muzeum na Karlštejně

Už přes deset let se hrad Karlštejn těší vybrané společnosti významných osobností dávné i nedávné historie. Právě tak dlouho totiž existuje muzeum voskových figurín, které zde bylo založeno. Součástí muzea voskových figurín je také kaleidoskopické kino.
Karlštejn, Středočeský kraj

Cesta Vojty Náprstka z Berouna na Karlštejn

Nejstarší dosud existující značenou turistickou trasou je Cesta Vojty Náprstka. Klub českých turistů ji vyznačil krátce po založení v roce 1889 a pojmenoval po svém zakladateli. Měří 13 km a je určena pěším turistům.
Karlštejn, Středočeský kraj

Turistický okruh Karlštejnské šachy

Nejzajímavější místa Karlštejnska propojuje turistický okruh Karlštejnské šachy, který je nejdelší obdobnou cestou v České republice. Okruh je označen zajímavou kuriozitou, a to největšími šachy na světě. (v r. 2011 ji Muzeum rekordů ocenilo jako "Kuriozitu roku 2011)
Karlštejn, Středočeský kraj

Muzeum betlémů Karlštejn

V Muzeu betlémů v Karlštejně můžete prožít pravou vánoční atmosféru s českými historickými betlémy.
Karlštejn, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace a penzion U Adama

Restauraci a penzion u Adama najdete na pěší zóně kousek od hradu Karlštejn.
Karlštejn, Středočeský kraj

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnávka regionálního produktu – Karlštejnské medoviny, která je pro vás připravena zcela zdarma.
Karlštejn, Středočeský kraj

Vinařská oblast Čechy

Víno je u nás doménou hlavně na jižní Moravě, ale prozkoumat vinařské Čechy, česká vína a vše, co se kolem nich točí, stojí za to. A přišli na to i samotní vinaři, kteří se ochotně otevírají zájemcům o vinařkou turistiku. Vinařství v Čechám má nejen rostoucí kvalitu, ale i mnohosetletou tradici.
Karlštejn, Středočeský kraj

Bistro Karlštejn 34

Kuchyně bistra je založena na poctivě odvedené nápadité moderní i mezinárodní gastronomii. Sází na kvalitní a pokud možno lokální suroviny. Navíc pro své hosty bistro připravuje velice pestrý kulturní program.
Karlštejn, Středočeský kraj

1. Karlštejnský mikropivovar

Ochutnejte pravé karlštejnské pivo Karlíček, přímo pod hradem Karlštejnem!
Karlštejn, Středočeský kraj

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně navazuje na tradici karlštejnského vinařství datovaného od roku 1348, kdy Beneš Krabice z Weitmile ve své kronice poprvé zmiňuje Karlův záměr zřídit vinice na svazích pod budoucím hradem.
Karlštejn, Středočeský kraj

Taverna U Ezopa v Karlštejně

Taverna U Ezopa je moderní restaurace, kde si na své přijdou milovníci klasické italské pizzy, ale i různých typů burgrů dle speciálních receptur. Restaurace se nachází pod středověkým hradem Karlštejn pouhých 25 kilometrů od Prahy a dosažitelná je pohodlně vlakem z Hlavního nádraží za 30 minut.
Karlštejn, Středočeský kraj

Autokemp Karlštejn

Ubytujte se v krásném prostředí přímo pod hradem Karlštejn. Kemp s kapacitou 120 míst pro stanování nabízí také pohodlné ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových chatkách s verandou.
Karlštejn, Středočeský kraj