ÚvodAktualityPoznejte hrady, zámky a kláštery kolem Vltavy od Šumavy do Středního Povltaví
Památky

Poznejte hrady, zámky a kláštery kolem Vltavy od Šumavy do Středního Povltaví

Jižní Čechy i Střední Povltaví nabízí k obdivu pomyslnou šňůru, kterou tvoří řeka Vltava. Na ní jsou navlečené jako zářivé perly nejkrásnější historické památky – hrady, zámky i kláštery. V létě vás tu čekají spousty zážitků, atraktivní prohlídky, výstavy a další kratochvíle.

Vyšší Brod: Klášter a muzeum

vyšší brodNa vodáky, kteří ve Vyšším Brodě nasedají do lodí a chystají se splouvat řeku, dohlíží cisterciácký klášter. Prohlídka místa, kde žije obnovená mnišská komunita, zahrnuje návštěvu chrámu Nanebevzetí Panny Marie, rokokové knihovny a několika dalších interiérů s cennými umělecko-historickými sbírkami. Mezi památkami vyniká zvláště Vyšebrodská madona a Závišův kříž. Kromě toho v části kláštera můžete vidět Poštovní muzeum s rozsáhlou kolekcí poštovních vozů a kočárů. Zavítáte do světa poštovních známek, opět zde před vámi ožijí poštovní služebny a úřadovny, rozjedou se vozy s dopisy a balíky, začnou svištět razítka.
 

Rožmberk: hrad bílé paní

Rožmberk a JakobínkaZhruba o deset kilometrů dál vás ze skalnatého ostrohu vysoko nad řekou pozdraví hrad Rožmberk, kde na dvou prohlídkových trasách nahlédnete do historie slavného rodu Buquoyů. Těm panství patřilo několik staletí až do konce druhé světové války, ovšem v létě přitahuje nejvíc pozornosti hradní podzemí s muzeem hrdelního soudnictví a katovnou. Není divu, když si tu kromě výkladu můžete užít i názorné ukázky a vyzkoušet mučení na kamarádech. Nabízí se zde výstup na věž Jakobínku, která byla vůbec poprvé ve své historii zpřístupněna veřejnosti po generální rekonstrukci roku 2020. Výstup na věž po bezmála 170 schodech je odměněn nádherným výhledem na celý areál rožmberského dvojhradí a okolní krajinu.
 

Český Krumlov: hrad, zámek a město

Český KrumlovNěkteré vodácké výpravy si vyhrazují na Český Krumlov i několik dní, protože město vedle hradu a zámku nabízí spousty pěkných zákoutí a také se tu pořád něco děje. Aktuálně zde probíhá sezóna Otáčivého hlediště, začátkem září pak posluchače a diváky bude lákat Mezinárodní hudební festival Český Krumlov či Festival barokních umění. Hradní a zámecký areál je velmi rozsáhlý, kromě historických interiérů zve k prohlídce také zámecká věž, zahrada s letohrádkem a již zmíněným otáčivým hledištěm, unikátní barokní divadlo, Hradní muzeum nebo medvědi ve zdejším oblíbeném medvědáriu. Lahůdkou pro milovníky vodního živlu je jak samotné splouvání meandrující řeky, tak pozorování svátečních vodáků zápolících s nebezpečným živlem z Plášťového mostu anebo z některé z řady hospůdek kolem řeky.
 

Zlatá Koruna: středověký klášter u řeky

Nekonečné říční meandry vám pořádně zamotají hlavu, a tak budete vděční za alespoň krátkou zastávku u kláštera Zlatá Koruna, jednoho z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Klášter byl zrušen už za josefínských reforem, ale dodnes si uchoval působivou atmosféru. A dobrá zpráva pro ty, co připlují na lodích: díky poloze v hlubokém vltavském údolí to od řeky do kláštera máte skutečně jen pár kroků. Na výběr jsou v klášteře hned dvě prohlídkové okruhy: Sakrální trasa zahrnuje tři hlavní duchovní prostory kláštera – opatskou kapli, kapli Andělů strážných a kočí v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Druhá trasa Klášter s barokní lékárnou vypráví zájemcům o každodenním životě mnichů v 18. století. Vrcholem prohlídky je unikátní barokní lékárna v prostorách bývalé klášterní kuchyně.
 

Dívčí kámen: jihočeský Karlštejn

Dívčí KámenKolem zříceniny gotického hradu Dívčí kámen se sice také obtáčí meandry, ale nikoli Vltavy: teče tudy Křemžský potok, takže od tábořiště budete muset jít na hrad necelý kilometr pěšky. Dívčí kámen nechali postavit Rožmberkové v polovině 14. století, vznikl tedy ve stejné době jako Karlův most či Karlštejn. Přestože díky dobře zvolené strategické poloze nebyl nikdy dobyt ani vypálen, už na začátku 16. století jej opustili. Srovnání se slavným sídlem Karla IV. je zajímavé i jinak: podle provozovatelky Dívčího kamene Zdeňky Tučkové by stejně jako Dívčí kámen vypadal Karlštejn, kdyby se o něj dlouhá staletí nikdo nestaral.
 

Hluboká: zámek Pyšné princezny

zámek HlubokáČeských Budějovicích Vltava přibere vody Malše a nabere přímý směr na sever. Stačí několik kilometrů a octnete se v pohádce, v krajině, které vládne romantické bílé novogotické sídlo princezen, zámek Hluboká. Návštěvu můžete klidně odložit na jinou roční dobu, zámek má totiž otevřeno celý rok a nabízí několik prohlídkových tras včetně vyhlídkové věže a kuchyně. Otevřeno je tu denně mimo pondělí. Když už tu budete, nezapomeňte na nádherný zámecký park a některou ze zajímavých výstav či akcí v Alšově jihočeské galerii; sídlí přímo na zámku!
 

Karlův hrádek u Purkarce: lovecký hrad Otce vlasti

zřícenina Karlův HrádekZa Hlubokou se Vltava zanoří do lesů; pokud cestujete po vodě, po několika kilometrech můžete zastavit u levého břehu a vyšplhat do stráně ke Karlovu hrádku, zřícenině gotického loveckého sídla, které skutečně založil Karel IV. Malebná zřícenina měla krátký život, už zhruba po sto letech zmínky o ní mizí. Od konce 14. století je však již uváděn jako opuštěný. Na kole nebo pěšky se sem dostanete z Hluboké nad Vltavou po červené turistické značce. Během prázdnin můžet využít také pravidelné lodní linky, které jezdí do Purkarce přes letní sezónu. Jedná se o loď Malše a Vojtěch Lanna.
 

Zvíkov: pohádkový hrad u vody

Hrad ZvíkovDalší hrad, kde vodákům stačit od lodí udělat jen pár kroků, je Zvíkov. Kdysi stával na vysoké skále nad soutokem Vltavy s Otavou, dnes leží na poloostrově uprostřed vodní hladiny. Hradem budete procházet sami bez průvodce a určitě si vzpomenete na některou z mnoha pohádek, které se tu natáčely; například svou první pohádku – Sedmero krkavců – tu točila režisérka Alice Nellis. Kromě toho ale budete obdivovat stavitelské umění z doby Přemysla Otakara II., arkádové nádvoří nebo nástěnné malby. Prohlídku tvoří jedna trasa bez průvodce. V přízemí se ve třech prostorách nachází expozice věnována místním archeologickým nálezům. Následuje prohlídka sklepení a patra. Severovýchodní část paláce tvoří terasy na místě bývalých královských místností.
 

Orlík: životní styl šlechty v 19. století

zámek orlíkKdysi orlí hnízdo na skále nad Vltavou se dnes podobně jako Zvíkov téměř dotýká hladiny přehrady Orlík. Zámek Orlík patří Schwarzenberkům a slouží jako rodové muzeum, plné vzácných sbírek a uměleckých předmětů. Bohatě vybavené zámecké interiéry jsou vynikající ukázkou životního stylu šlechty v 19. století. Výzdobou vyniká tzv. Teskův sál , jehož vyřezávaný kazetový strop a obložení stěn zhotovil v letech 1882 -1884 Jan Teska. V podobném romantickém duchu je vyzdoben a zařízen honosný Rytířský sál. Na zámku je také zastoupen empírový styl napoleonské doby a to především nábytkem, který si přivezl již zmíněný Karel Schwarzenberg z Paříže. Blízko u zámku se nachází kotviště pro parník, na kterém lze přejet ke hradu Zvíkovu a poté zpět. Navštívit můžete také zajímavé akvárium sladkovodních ryb.
 

Zřícenina hradu Hunec (Vrškamýk) u Kamýku nad Vlavou

vrškamýkPokud uvažujete o výletu k přehradám vltavské kaskády, zařaďte do svého plánu i návštěvu někdejšího hradu Hunec (Vrškamýk). Není to zřícenina ledajaká – hrad kdysi sloužil jako letní sídlo nejstarších českých panovníků, a teprve poté, co jeho úlohu převzal slavný Karlštejn, byl opuštěn a zapomenut. Hrad se nachází mezi Kamýkem nad Vltavou a Zduchovicemi, z centra Kamýku nad Vltavou sem vede zelená značka.

vrškamýkSvou roli s největší pravděpodobností sehrála vzdálenost od Prahy – urazit asi sedmdesát kilometrů trvalo na koni dobré dva dny. Podle jiné teorie měl zase Vrškamýk špatnou statiku obvodových zdí a jeho přestavba byla i vzhledem ke stísněnému prostoru na ostrožně nevýhodná. V každém případě byl hrad už v 2. polovině 14. století opuštěn a roku 1569 je již zmíněn jako zřícenina. Ta se pak několikrát stala útočištěm loupeživých rytířů, kteří přepadávali lodě plující po Vltavě. Zřejmě z této doby také pochází pověst, podle níž zde sídlil krutý rytíř Hunec, jenž velmi špatně nakládal se svými poddanými. Jednoho dne se vydal na projížďku do okolí, v lese byl zabit a jeho duch se dodnes toulá krajem.
Orlická přehrada neboli Orlík Letní sporty

Orlická přehrada neboli Orlík

Součástí Vltavské kaskády je přehrada Orlík, která jejíž hráz přehradila tok řeky Vltavy u Solenice v okrese Příbram. Přehradní nádrž dostala své jméno podle zámku, který kdysi čněl nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera.

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran Památky

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Několik kilometrů od Českého Krumlova stojí na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, půvabný cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo vyzařuje zvláštní poklidnou atmosféru, tolik odlišnou od hektického tempa dnešního světa.

Dívčí Kámen – romantická zřícenina na soutoku Křemžského potoka a Vltavy Památky

Dívčí Kámen – romantická zřícenina na soutoku Křemžského potoka a Vltavy

Monumentální romantická zřícenina rozprostřená na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov.

Hrad Zvíkov – okouzlující výhled na Vltavu a Otavu Památky

Hrad Zvíkov – okouzlující výhled na Vltavu a Otavu

Areál hradu Zvíkov, který leží cca 20 km od Písku, je trvale celoročně volně přístupný a průchozí k místnímu přístavišti. Na hradbách jsou pěkné vyhlídky na Vltavu a Otavu, i na jejich soutok.

Hrad Rožmberk – prohlídky interiéru hradu i vyhlídka z věže Památky

Hrad Rožmberk – prohlídky interiéru hradu i vyhlídka z věže

Prohlídková trasa hradu Rožmberk přivádí návštěvníky nejen do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka, ale od sezony 2010 představuje také slavný rod Buquoy, který držel hrad od roku 1620 až do konce druhé světové války.

Zámek Orlík nad Vltavou Památky

Zámek Orlík nad Vltavou

Na skalnatém ostrohu, který se kdysi jako orlí hnízdo tyčil vysoko nad údolím Vltavy a dnes jej obklopuje hladina Orlické přehrady, kdysi stával raně gotický hrad, celnice vybírající poplatek za plavbu po řece. V okolí zámku se rozkládá rozlehlý anglický park se Schwarzenbergskou hrobkou.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod Památky

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. Návštěvníkům je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple, filosofický či teologický sál.

Vltavská cyklostezka EuroVelo 7 – ze Šumavy k Mělníku Letní sporty

Vltavská cyklostezka EuroVelo 7 – ze Šumavy k Mělníku

Nadregionální dálková trasa sleduje tok řeky Vltavy od pramene až po soutok s Labem. Linie je vedena z Kvildy na Vyšší Brod, Český Krumlov, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlík nad Vltavou a Štěchovice do Prahy a dál přes Kralupy nad Vltavou do Mělníka.

Hradní muzeum v areálu Hradu a zámku v Českém Krumlově Památky

Hradní muzeum v areálu Hradu a zámku v Českém Krumlově

Hradní muzeum v areálu českokrumlovského hradu a zámku je nejstarší dochovanou částí českokrumlovské rezidence. Představuje exponáty ze zámeckých depozitářů a připomíná nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

Karlův hrádek u Purkarce Památky

Karlův hrádek u Purkarce

Zřícenina gotického loveckého hrádku z 2. pol. 14. století, který byl založen Karlem IV. jako správní centrum královského území. Nejstarší zmínka je z roku 1357. K jeho úpadku došlo za vlády Václava IV. Koncem 15. st. již není zmiňován.

Vltava – česká vodácká klasika Letní sporty

Vltava – česká vodácká klasika

Česká vodácká klasika, nejnavštěvovanější řeka splavná pod Lipnem po celý rok. Řeka příjemně teče krajinou a zkouší zručnost kormidelníků v četných peřejkách, které však nepřekročí obtížnost WW I. Na jezech jsou vorové propusti, které zaručují sjízdnost a oživují plavbu.

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO Památky

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími.

Vodní elektrárna Lipno Památky

Vodní elektrárna Lipno

Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž s rozlohou téměř 50 kilometrů čtverečních představuje svou plochou naše největší umělé jezero.

Plavba z Českých Budějovic na Hlubokou a zpět Zážitky

Plavba z Českých Budějovic na Hlubokou a zpět

Lodní doprava na řece Vltavě z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a obráceně z Hluboké do Budějovic. Lodě mají prostornou horní venkovní palubu a zároveň nabízí posezení ve vnitřní kryté části. Během cesty proplujete plavební komorou v Českém Vrbném.

Zřícenina hradu Vrškamýk – Hunec v Kamýku nad Vltavou Památky

Zřícenina hradu Vrškamýk – Hunec v Kamýku nad Vltavou

Pokud uvažujete o výletu k přehradám vltavské kaskády, zařaďte do svého plánu i návštěvu někdejšího hradu Vrškamýk (Hunec). Není to zřícenina ledajaká – hrad kdysi sloužil jako letní sídlo nejstarších českých panovníků, a teprve poté, co jeho úlohu převzal slavný Karlštejn, byl opuštěn a zapomenut.

Další aktuality

Zámek Hluboká připravil na léto speciální prohlídky

Neogotický klenot české zámecké architektury, zámek Hluboká, zve návštěvníky přes léto 2024 mimo klasické prohlídky interiérů na speciální prohlídky pro dospělé i děti. Vydat se sem můžete na hranou prohlídku Poslední bál kněžny Pauliny, která probíhá až do 29. srpna 2024 a pro děti je do 1. září 2024 přichystaná prohlídka s paní kněžnou Eleonorou. Mimo prohlídkové okruhy láká k prohlídce také rozsáhlý park a zámecká zahrada.
20. červenec 2024 6:00
Památky, Jihočeský kraj

Temelín zve do svého infocentra na virtuální prohlídky a soutěže

Nejprve zábavný znalostní kvíz a následně odměna čekají na návštěvníky, kteří o prázdninách přijedou do Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Prostřednictvím speciálních brýlí si také mohou prohlédnout nejstřeženější místa jihočeské jaderné elektrárny.
19. červenec 2024 6:00
Zážitky, Jihočeský kraj

Nejlepší koupání: tipy ke koupání a vodním radovánkám v jižních Čechách

Milovníci koupání, rybaření, letních aktivit, rybníků a řek najdou v jižních Čechách řadu míst k osvěžení. Příležitost k vodním radovánkám po celý rok nabízejí plavecké bazény a aquaparky na jihu Čech. Kam se můžete vydat?
18. červenec 2024 14:00
Letní sporty, Jihočeský kraj

Udělejte si výlet do Třeboně, nebudete litovat! Můžete potkat i Jakuba Krčína

Tento víkend vás v Třeboni nemine setkání s posledním rožmberským vladařem, panem Vilémem z Rožmberka a jeho geniálním rybníkářem Jakubem Krčínem. Slavnosti historické s bohatým programem a tradičními řemeslnými trhy proběhnou přímo na Masarykově náměstí a v areálu zámku i na hrázi rybníka Svět. Letošní Historické slavnosti Jakuba Krčína zahájí v pátek 19. července 2024 příjezd slavného stavitele rybníků. Hlavní program slavností je plánován na sobotu 20. července 2024, kdy se bude konat jarmark, průvod Jakuba Krčína a jeho doprovodu či ohňová show.
15. červenec 2024 20:15
Zážitky, Jihočeský kraj

Koně, ryby, heligonky: Holašovice zvou na Selské slavnosti

Malované štíty stavení holašovické návsi se stanou o víkendu 19. až 21. července 2024 již po 25. dobovou kulisou Selských slavností, na které se každoročně sjíždí množství lidových umělců a řemeslných tvůrců. Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program, více než 200 stánkařů a také kyvadlová doprava z Českých Budějovic a zpět.
15. červenec 2024 15:00
Kultura, Jihočeský kraj

Odhalte kouzlo tajných chodeb: tipy pro fajnšmekry, hubeňoury a blázny

Tajné chodby jsou nezbytnou rekvizitou romantických strašidelných příběhů, na rozdíl od upírů, vlkodlaků nebo bludiček ale skutečně existují. Pojďte s námi prozkoumat podzemí měst, kostelů a klášterů, hradní zdi a prastaré vinné sklepy!
15. červenec 2024 14:30
Památky, Jihočeský kraj

Čerstvý chléb z pece provoní opět šumavskou Lenoru

Pokud trávíte léto na Šumavě nenechejte si ujít příležitost navštívit Lenoru a ochutnat pravý lenorský chleba. Díky oblíbenému pečení v obecní peci jsou v Lenoře již řadu let pořádány letní Slavnosti chleba, v letošním roce 20. 7. 2024. Ukázkové pečení pro veřejnost se koná obvykle poslední sobotu v měsíci od dubna do prosince.
15. červenec 2024 11:56
Památky, Jihočeský kraj

Hrady pánů erbů růže aneb křížem krážem po jihu Čech

Na několika jihočeských hradech a zámcích visí na stěnách vyobrazení Dělení růží od Antonína Streera. Dílo namalované v roce 1742 vyobrazuje událost, od níž už tehdy uplynulo zhruba pět set let a proměnila dějiny jižních Čech na dlouhá staletí. Víte, kde hledat hrady pánů erbů růže?
14. červenec 2024 6:28
Památky, Jihočeský kraj