ÚvodAktualityCírkevní řády: toulky po stopách premonstrátů
Památky

Církevní řády: toulky po stopách premonstrátů

Poslechněte si audio verzi článku
Premonstráty přivedl do českých zemí olomoucký biskup Jindřich Zdík a první premonstrátský klášter v Čechách vznikl roku 1143 na Strahově; ten je dodnes hlavním centrem řádu. Brzy následovaly další kláštery, některé z nich existují dodnes a za běžné situace lákají na prohlídky, bohoslužby a další aktivity.
Důležité letopočty premonstrátského řádu? Rok 1145 Litomyšl, 1149 Želiv, 1150 Hradisko, 1187 Milevsko, 1190 Louka, 1193 Teplá, 1193 Jasov, 1209 Zábrdovice, 1641 Nová Říše. Premonstráti působí ve farnostech po celé České republice, dosud činné jsou vedle mateřského Strahovského klášteraPraze také klášter Milevsko a kláštery Teplá, Nová Říše a Želiv, pečují i o poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce.
 

Řád premonstrátských řeholních kanovníků

Premonstráti nejsou mnišský řád, ale řád řeholních kanovníků; jeho členové se řídí řeholí sv. Augustina a mají kněžské svěcení. Název je odvozen z údolí Prémontré poblíž burgundského Laonu, kde založil roku 1120 první klášter sv. Norbert z Xantenu, samostatný řád potvrdil o šest let později papež Honorius II.

V některých zemích se členům řádu podle jejich zakladatele říká norbertini anebo bílí bratři; nosí totiž bílý řeholní oděv. Hlavním heslem řádu je Ad omne opus bonum parati, česky Připraveni ke každému dobrému dílu, a po vstupu do kláštera dostane každý bratr své řeholní jméno. Mezi hlavní zásady premonstrátů patří asketický způsob života, i když ne tak přísný jako u cisterciáků. Běžně slouží jako kněží, často pracují ve vědě a školství.
 

Strahovský klášter: centrum řádu

Premonstrátský řád má v současné době asi 1 330 řeholníků, několik desítek žije ve Strahovském klášteřePraze. Klášter, který jeho zakladatelé kníže Vladislav II. a olomoucký biskup Jindřich Zdík nazvali Sion, byl nejen centrem vzdělanosti a kultury, ale i centrem duchovním, kde se lidé setkávali s Bohem. Roku 1627 byly do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie přeneseny ostatky svatého Norberta, a tak se Strahov stal pomyslným duchovním středem premonstrátského řádu.

Při prohlídkách, které probíhají celoročně a denně, poznáte slavnou strahovskou obrazárnu i knihovnu; impozantní skříně z ořechového dřeva byly na Strahov převezeny na sklonku 18. století ze zrušeného premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Kromě knihovny si prohlédnete také strahovský kabinet kuriozit. V areálu kláštera rovněž sídlí Památník národního písemnictví, ve zrušeném kostele sv. Rocha můžete navštívit Galerii Miro, najdete tu také klášterní pivovar, několik restaurací a hotel. Součástí zahrad Strahovského kláštera je nevelká vinice s krásnou vyhlídkou na velkou část Prahy včetně Pražského hradu a barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.
 

Klášter Želiv

Šest let po Strahovském klášteře vznikl klášter v Želivě; přemyslovský kníže Soběslav I. pozval na Vysočinu benediktiny, které po deseti letech vystřídal řád premonstrátů a působí tu dodnes.

Při prohlídkách, které si mimo sezonu musíte objednat předem, projdete část konventu s barokním refektářem, kapitulní síní, knihovnou a kostelem Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl architekt Jan Blažej Santini. Najdete tu také restauraci a klášterní pivovar, který nabízí prohlídky spojené s ochutnávkami. Kkdo se chce chvíli zdržet a užívat si klid a překrásnou okolní přírodu, může se ubytovat ve starobylém opatském křídle.
 

Klášter Milevsko

Nejstarší klášter na jihu Čech je premonstrátský klášter v Milevsku. Byl založen mezi lety 1184 a 1187, v hlavní sezoně nabízí dvě prohlídkové trasy. Jedna je věnovaná sakrálním stavbám a zavede vás jak do románské baziliky Navštívení Panny Marie s opatskou kaplí a do rajské zahrady, tak do kostela sv. Jiljí s unikátní klenbou milevského typu.

Další trasa mapuje život bratrů premonstrátů a prochází opatskými pokoji v budově barokní prelatury, latinskou školou a klášterní knihovnou. V areálu kláštera si také můžete prohlédnout Milevské muzeum.
 

Klášter Teplá

Premonstráti patřili mezi takzvané kolonizační řády a jejich předpisy vyžadovaly rozjímavý způsob života v určité vzdálenosti od osídlených míst. To splňoval i premonstrátský klášter, který vznikl u osady Teplá poblíž dnešních Mariánských Lázní. Založil jej blahoslavený Hroznata z Ovence před rokem 1197. Podobně jako další premonstrátské kláštery byla i Teplá dlouhá staletí duchovním, kulturním, vědeckým a hospodářským centrem celého kraje.

V kostele se za běžných okolností pořádají pravidelné bohoslužby, poznávací prohlídky a programy. Prohlídka vás seznámí s fungováním řeholní komunity v období baroka a projdete se areálem kláštera, který byl z velké části postaven na přelomu 17. a 18. století podle návrhů Kryštofa Dientzenhofera. Kromě toho se tu často konají koncerty, výstavy, kroužky, dílny a další zajímavé akce.
 

Další premonstrátské kláštery

  • Roku 1211 byl založen premonstrátský klášter v Nové Říši; od základů se proměnil po požáru městečka na začátku 19. století. Do interiérů se můžete podívat během letních prázdnin.
  • Podobně jako Strahovský klášterPraze i do Litomyšle uvedl premonstráty olomoucký biskup Jindřich Zdík. Díky novému klášteru se zámeckému návrší začalo říkat Olivetská hora a v roce 1344 zde císař Karel IV. založil nové biskupství, druhé nejstarší po pražském. Biskupství i s klášterem zaniklo za husitských válek.
  • Loucký klášterNařízením Josefa II. zanikly dva velké premonstrátské kláštery, a to Loucký klášter ve Znojmě a klášter HradiskoOlomouci. Louku si můžete prohlédnout v hlavní sezoně, Hradisko od roku 1802 slouží jako vojenská nemocnice, vůbec nejstarší zařízení svého druhu v Česku. V bývalé márnici můžete navštívit muzeum, mapující historii areálu.
  • Ve vojenskou nemocnici se proměnil také další zrušený premonstrátský klášter v Brně-Zábrdovicích.
Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí Památky

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí

Klášter Želiv byl založen už ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde byl internační tábor pro kněze a řeholníky. Želiv však není jen klášter, ale je to celý komplex staveb – klášter s kostelem Narození Panny Marie, konvent, opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Arnolicích Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Arnolicích

V obci Arnolice na Děčínsku se nachází poměrně velký pozdě barokní kostel. Byl postavený na místě staršího kostela mezi roky 1757 až 1758. Kostel obklopuje hřbitov. Severně od něj je fara.

Klášter Teplá Památky

Klášter Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Prohlédnete si zde historické interiéry s rozsáhlou knihovnu, součástí expozice je kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.

Strahovský klášter s historickou knihovnou Kultura

Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

Klášter Nová Říše – premonstrátský klášter na Vysočině Památky

Klášter Nová Říše – premonstrátský klášter na Vysočině

Areál kláštera leží na okraji městečka Nová Říše vzdáleného cca 10 km východně od Telče. Původně ženský klášter, založen na počátku 13. století, zanikl vymřením řeholnic. Nejvýznamnější stavbou kláštera je kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 17. století a knihovna s více než 20 000 svazky.

Znáte české svaté patrony?

Znáte české svaté patrony?

Víte, kolik máme českých svatých patronů? Všichni bychom nejspíš vyjmenovali sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Anežku Českou nebo sv. Ludmilu. Celkem je jich sedmnáct – znáte například sv. Radima nebo sv. Kosmu? Vydejte se spolu s námi po místech spojených historií i legendami s českými svatými patrony, známými i neznámými.

Bývalý klášter premonstrátů v Brně – Zábrdovicích Památky

Bývalý klášter premonstrátů v Brně – Zábrdovicích

Premonstrátský klášter, který nyní funguje jako Vojenská nemocnice, stojí na levém břehu řeky Svitavy a byl založen kolem roku 1200 panem Lvem z Klobouk a jeho manželkou Rejčkou.

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích Památky

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích

Někdejší konventní premonstrátský chrám v Zábrdovicích, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem

Kostel je pozůstatkem ženského kláštera premonstrátek, který byl založen v Louňovicích pod Blaníkem v polovice 12. století.

Bývalý klášter premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem Památky

Bývalý klášter premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem

V roce 1149 byl založen želivským opatem Gotšalkem na území dnešních Louňovic pod Blaníkem ženský premonstrátský klášter jako protějšek mužského premonstrátského kláštera na Želivi.

Klášterní Hradisko v Olomouci Památky

Klášterní Hradisko v Olomouci

Bývalý klášter Hradisko byl založen roku 1078 pro řád benediktýnů ze Strahova, který byl v roce 1150 vystřídán řádem premonstrátů. Klášterní komplex tvořila hlavní budova kláštera a kostel sv. Štěpána s řadou dalších objektů, z nichž se dodnes dochoval pouze bývalý hospodářský dvůr a letní refektář.

Želivský klášterní pivovar Gurmánská turistika

Želivský klášterní pivovar

V areálu premonstrátského kláštera se pivo pravděpodobně začalo vařit už ve 13. století. Zdejší piva nesou jména dřívějších představených kláštera a mají zajímavou chuť, např. višňovou nebo medovinovou.

Klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích Památky

Klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích

Podobně jako v Panenském Týnci i trosky kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích působí na citlivější jedince svou pozitivní energií. Už jen pouhých pár minut pobytu v magických prostorách syrové gotiky bývalého kláštera vám vylepší náladu.

Klášter Chotěšov – jedna z dominant Plzeňského kraje Památky

Klášter Chotěšov – jedna z dominant Plzeňského kraje

Klášter premonstrátek ze 13. století, který se majestátně tyčí nad řekou Radbuzou, patří k nejstarším památkám na Plzeňsku. V sezóně se v něm konají prohlídky, výstavy a nejrůznější kulturní akce. Stálá expozice: historie kláštera a obce, kapitulní síň, kostel, freska, výstavy a hasičské muzeum.

Svatý Kopeček u Olomouce – živé poutní místo a cíl obdivovatelů barokní architektury Památky

Svatý Kopeček u Olomouce – živé poutní místo a cíl obdivovatelů barokní architektury

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku leží asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. V současnosti je Svatý Kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti, kde se odehrávají ta nejcennější tajemství víry.

Knihovna Strahovského kláštera – druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách Památky

Knihovna Strahovského kláštera – druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách

Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven, sbírky čítají téměř na 300 000 svazků. Dělí se na dva sály – klasicistní filosofický a barokní teologický.

Loucký klášter ve Znojmě Zážitky

Loucký klášter ve Znojmě

Vřelého přijetí se vám dostane v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma, který byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě. Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se jménem společnosti Znovín Znojmo.

Klášter sester premonstrátek v Doksanech Památky

Klášter sester premonstrátek v Doksanech

Chcete se dozvědět více o premostrátech, jejich historii a v neposlední řadě o přísném řeholním životě sester? Pak neváhejte a navštivte jedinečnou památku svého typu, klášter Doksany.

Pivovar Strahov Gurmánská turistika

Pivovar Strahov

Pivovar nacházející se jen pár kroků od Pražského hradu, ukrytý v příjemném historickém areálu Strahovského kláštera. Prostor pivovaru a restaurace nabízí příjemné posezení s pivem a jídlem z těch nejlepších surovin i receptur. Možnost komentované prohlídky pivovaru po předchozí rezervaci.

Barokní poutní areál s chrámem Jména Panny Marie v Sepekově  Památky

Barokní poutní areál s chrámem Jména Panny Marie v Sepekově

Sepekovský chrám je významným jihočeským poutním místem. Nynější barokní kostel byl vystavěn na místě starší kaple mezi léty 1730 – 1733. Jeho projektantem byl zřejmě Tomáš Haffenecker. Chrám obehnaný ambitem se čtyřmi kaplemi dodnes ukrývá pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské.

Poutní a naučná Skokovská stezka Příroda

Poutní a naučná Skokovská stezka

Z kláštera premonstrátů v Teplé se můžete vydat do Skoků, místa, kde stojí jeden z nejslavnějších mariánských poutních kostelů Navštívení Panny Marie. Po obnovené poutní trase dlouhé 68 kilometrů dojdete do zvláštního místa, kde se čas zastavil.

Kostel sv. Markéty ve Znojmě – Příměticích Památky

Kostel sv. Markéty ve Znojmě – Příměticích

Kostel sv. Markéty stojí na svém místě již od 1. čtvrtiny 13. století. Ze středověké stavby se dochovalo gotické kněžiště kostela. Roku 1730 byla na jižní straně zbudována kaple sv. Barbory. V 19. stol. byla na jižní straně presbytáře přistavěna sakristie s oratoří.

Zámek Křtiny v Moravském krasu Památky

Zámek Křtiny v Moravském krasu

Zámek ve Křtinách stojí na místě bývalé rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, v těsném sousedství poutního chrámu. Dnes zámek slouží jako ubytovací zařízení.

Skoky u Žlutic – Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích Památky

Skoky u Žlutic – Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích

Ve Skocích nedaleko Žlutic bývalo jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako dodnes známé Lurdy zázračnými uzdraveními, a zdejší "panenkou skákavou", Pannou Marií Skokovskou.

Milevský klášter bratří premonstrátů – nejstarší klášter jižních Čech Památky

Milevský klášter bratří premonstrátů – nejstarší klášter jižních Čech

Milevský klášter, založený roku 1187, je nejstarším na jihu Čech. Přes všechny vzestupy i pády, kterými během historie prošel, si však zachoval své genius loci. Klášterní bazilika je jedinou románskou bazilikou v jižních Čechách a neméně pozoruhodný je i kostel sv. Jiljí, který se v areálu nachází.

Další aktuality

Výlety (nejen) pro šachisty: tipy na výlety za poznáním nejznámějších černých a bílých věží v Česku

Při návštěvě Hradce Králové kdekoho napadne, že když už se Bílá věž nazývá bílá, mohla by být bělejší. Zrovna tak by Černá věž v Českých Budějovicích mohla být černější… a pak vám začne vrtat hlavou, kolik vlastně těch černých a bílých věží v Česku máme a které skutečně ladí se svým jménem. Pojďme si je zmapovat!
18. červenec 2024 11:35
Památky

Užijte si léto v klášterních zahradách: filmy, koncerty, festivaly a výstavy

K létu patří zahradní slavnosti – proč si tedy nevychutnat nezaměnitelnou atmosféru klášterních zahrad? Zaměření akcí je různorodé a program bohatý, navíc si užijete i skvělé jídlo, zábavu pro dospělé i děti, tvořivé dílny i netradiční prohlídky.
17. červenec 2024 12:55
Památky

Věda a historie není nuda: po stopách Slovanů na hradiště, opevnění a k archeologickým objevům

O Slovanech jsme se všichni učili ve škole, ale co vlastně víme o obyvatelích slovanských zemí a jejich předcích? Odkud přišli, kdy se usadili v českých zemích, jak žili a jaké bohy uctívali? Pojďte se s Kudy z nudy vypravit po stopách dávných obyvatel naší vlasti, na slovanská hradiště, naučné stezky a do archeologických expozic.
16. červenec 2024 12:49
Památky

Co dělat, když je vedro? Využijte 50 tipů na výlet do podzemí!

Historická podzemí v České republice naleznete v mnoha městech. Poznejte život pod zemí a odhalte skrytá tajemství. To nej z českých a moravských unikátních podzemních prostor vám právě nabízíme. Vyberte si podzemní továrny, sklepení, vodní díla, tunely, procházky tajemnými chodbami, historické labyrinty s možností prohlídky, unikátními doly nebo zajímavé podzemní expozice. Prohlídky potěší všechny milovníky tajemna i historie. Horké (i deštivé) letní dny jsou ideální pro návštěvu podzemí! Teplota se v podzemí celoročně pohybuje okolo 10 stupňů.
14. červenec 2024 9:31
Památky

50 tipů na místa, kde můžete pozvávat vodárenské věže, vodojemy a technické unikáty

Vodárenské věže a vodojemy překvapují svou krásou i technickou účelností. Některé se starších „dam“ dnes slouží jako originální rozhledny, jiné se staly lukrativním místem na bydlení anebo volnočasovým prostorem. Ovšem nechybí ani takové, které byly postaveny zcela nedávno a svou funkci zásobárny vody vzorně plní. Nahlédněte do našich tipů! Která věž vám přijde nejzajímavější?
14. červenec 2024 9:09
Památky

Archeologické léto nabízí procházky na archeologické lokality s odborníky

Archeologické léto probíhá i letos a příznivce archeologie a historie zve na zajímavé akce, během nichž odborníci odkrývají příběhy minulosti v akcích pro veřejnost po celé republice. Zájemci se můžou vydat na hrady, hradiště, pohřebiště, do archeoparků nebo navštívit právě probíhající výzkumy. Na více než 250 prohlídek je třeba se objednat předem, Archeologické léto probíhá během prázdnin 2024 a potrvá až do poloviny září 2024.
12. červenec 2024 6:00
Památky

Tradice: dříve klášter, dnes… aneb nový život starých památek

Co spojuje města Český Krumlov, Broumov, Hostinné, Plasy, Žďár nad Sázavou a spousty dalších? Jeden z tisíců výnosů a rozhodnutí císaře Josefa II., kdy jediným podpisem zrušil stovky klášterů a řeholních domů. S následky jeho rozhodnutí se města potýkají dodnes: mniši odešli už před stovkami let, ale impozantní a rozsáhlé areály stojí dál. Které prošly nejvýraznější proměnou?
11. červenec 2024 9:07
Památky

10 tipů na bunkry a řopíky aneb ve stínu a na výsluní

Pojďte s Kudy z nudy odhalit tajemství starých vojenských bunkrů! Většina z nich je schovaná v lesích a remízcích uprostřed polí, nevyužitá a zapomenutá, některé z nich se ale probudily k novému životu – a rozhodně nejen jako vojenská muzea nebo vojenské památky. V některých můžete dokonce přenocovat!
9. červenec 2024 12:02
Památky