ÚvodAktuality#světovéČesko a vše, co (ne)víte o Santinim
Památky

#světovéČesko a vše, co (ne)víte o Santinim

Originální, vzdušné a dokonale pracující se světlem, symbolikou a geometrickými tvary: takové jsou stavby mistra Santiniho. Jeho svébytný styl dnes nazýváme barokní gotikou. V evropském měřítku je jedinečný: jinde než v Česku jeho stavby nenajdete.

Jan Blažej Santini-Aichel významný architekt, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika

Jan Blažej Santini-Aichel
Jan Baptista Mathey
Fenomén Jan Blažej Santini-Aichel

Jan Blažej Santini (1677–1723) to neměl v životě jednoduché: byl částečně ochrnutý a chromý, kameníkem jako jeho otec a dědeček se tudíž vyučit nemohl.

Nikdy se nestal ani členem zednického cechu, ani stavitelem, oficiálně byl pouze vyučeným malířem. Žádný jeho obraz přitom neznáme, zato víme o architektonických projektech. Za třiadvacet let tvůrčí práce navrhl neuvěřitelné množství monumentálních staveb, spoustu dalších plánů měl rozdělaných v době smrti. Kolik jich vlastně bylo, kde je najdeme, kolik je jich zapsaných v UNESCO a jaké poselství nám jejich autor zanechal?
 

Santini a UNESCOHodnota Santiniho děl stoupá: Zelená hora je zapsaná mezi památkami UNESCO už více než pětadvacet let, rovné čtvrtstoletí v UNESCO letos slaví katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v SedlciKutné Hoře. Když připočteme velké pražské stavby, tedy kostel sv. Františka Serafinského na Křížovnickém náměstí a theatinský kostel s Morzínským a Kolowratským palácemNerudově ulici a zřejmě i nedaleký Schönbornský palác, má Santini v UNESCO sedm položek. Bylo by jich osm, kdyby nebyl zbořen palác hrabat z Lissau na Staroměstském náměstí. Anebo dokonce devět či deset, to kdyby se zápis UNESCO nevztahoval jen na historické jádro Prahy a vešel by se do něj ještě poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, případně i cisterciácký Zbraslavský klášter. Santinimu jsou ale připisována i menší díla, třeba fasáda kapitulního děkanství na Pražském hradě anebo Svaté schody u kostela na Karlově.
 

Kolik Santiniho staveb vlastně v Česku máme?

Kostely nebo zámky od Santiniho stály leckde: není to tak dlouho co se odhadovalo, že jeho rukopis nesou přibližně dvě stovky staveb. Jenže to by podle historiků v Santiniho domácnosti občas musela malovat žena, děti, služka a možná i pes. Profesor Mojmír Horyna, považovaný za nejlepšího znalce díla J. B. Santiniho, potvrdil osmdesát míst. I tak, rozpočítáno do třiadvaceti let architektovy kariéry, výsledek potvrzuje neuvěřitelné čtyři stavby na rok. Přitom každá je jiná, zajímavá a má svůj originální příběh, ať jsou to drobné stavby jako hospodářské dvory plaských cisterciáků s opatskými zámečky Kalec a Hubenov, hospoda v Ostrově nad Oslavou anebo monumentální klášter Kladruby.
 

Putování v Santiniho stopách

Kdo by nemiloval Santiniho díla? Patří i mezi zamilovaná místa týmu CzechTourismu, a tak se po jeho stopách můžete s portálem Kudy z nudy vydat na výlet třeba na Plzeňsko, napříč Čechami i na Moravu. Nejdokonalejší přehlídku jeho děl včetně plánů a modelů nabízí expozice Baroko a jeho svět v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, spousty zajímavostí se dozvíte také v Muzeu nové generace ve Žďáru nad Sázavou. Tam si také můžete objednat prohlídku areálu zámku (a bývalého kláštera) Po stopách Santiniho; s průvodcem navštívíte baziliku, prelaturu, kapli a rajský dvůr, sádky a další místa, nechybí ani výstava barokního sochařství a malířství z doby J. B. Santiniho ze sbírek Národní galerie.
 

Tovaryšská cesta do Itálie a #světovéČesko

Santini byl na svou dobu velmi vzdělaný. Uměl číst a psát česky, německy, italsky a latinsky, orientoval se například v geometrii a křesťanské kabale. Začínal v otcově dílně, vyučil se u Jeana Baptiste Matheye a patrně kolem roku 1695 se vydal na tovaryšskou cestu na jih. Cílem putování měl být Řím, dlouholeté působiště jeho mistra, ale cestou navštívil i jiná místa: Vídeň, Pasov nebo Salzburg. V Lombardii ho zaujala dostavba gotické katedrály v Miláně, v Římě se seznámil s díly Francesca Borrominiho, jehož jeho konzervativní současníci považovali blázna. Stavby, kde si precizní znalost antické architektury římského císařství podávala ruce s gotikou a osobitým pojetím, často překračujícím dobové normy, Santiniho nadchly natolik, že se vydal v jeho stopách a dnes je považovaný za jediného skutečného následovníka velkého římského mistra.
 

První stavby

V době kolem roku 1700 zažívaly velký rozkvět bohaté kláštery benediktinů, cisterciáků a premonstrátů. V jejich čele stanula pozoruhodná generace skvělých opatů vrcholného baroka, kteří se snažili o stavební a umělecké zvelebení klášterů i celých panství. Mezi první Santiniho zákazníky patřili opati cisterciáckých klášterů. Už v roce 1700 Wolfgang Lochner svěřil Santinimu stavbu konventu cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi, o dva roky později jej opat Jindřich Snopek pověřil projektováním a vedením stavby klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory.

Odvedená práce i zprávy o architektově umělecké výjimečnosti posloužily jako doporučení pro další kláštery a další opaty, zejména pro opata Eugena Tyttla v Plasích a Václava Vejmluvu ve Žďáru nad Sázavou. Pro oba uvedené kláštery Santini pracoval soustavně od roku 1706 až do své smrti v roce 1723 a s oběma opaty udržoval osobní přátelské vztahy.
 

Santini a Vejmluva

Nejvíc Santiniho staveb se dochovalo ve Žďáru nad Sázavou a jeho okolí. Vrcholným Santiniho dílem je kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, k němu ale patří i areál bývalého kláštera, hospodářský dvůr Lyra či Dolní hřbitov postavený na půdorysu lebky. Santiniho rukopis nesou také kostely ve Zvoli, Bobrové a Obyčtově nebo zájezdní hostinec v Ostrově nad Oslavou.

Václav Vejmluva Santinimu zprostředkoval významné zakázky pro dalších moravské kláštery. Tak vzniklo například proboštství zábrdovického premonstrátského kláštera, poutní chrám ve Křtinách nebo projekt přestavby kláštera v Rajhradě. Pracoval i pro významné šlechtické rody, Kolowraty, Colloredy nebo Valdštejny. Nejkrásnější zámeckou stavbou je zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, který Santini postavil pro Františka Ferdinanda hraběte Kinského.
 

Santiniho smrt

Santini zemřel v prosinci 1723 v šestačtyřiceti letech zřejmě na plicní chorobu. Stejně jako jiní umělci z levého břehu Vltavy byl pohřben v zaniklém kostele sv. Jana v Oboře pod Jánskými schody, ale nedochoval se ani jeho hrob, ani autentický portrét. Zemřel uprostřed rozdělané práce, ale byl natolik jedinečný, že společně s ním zemřela i barokní gotika. Přímého pokračovatele neměl, některé projekty po jeho smrti dokončili ti, s nimiž často spolupracoval, tedy František Maxmilian Kaňka a Kilián Ignác Dientzenhofer.
 

Vzkaz dalším generacím

Na Plzeňsku se cisterciáci podle svých zvyklostí usadili v nehostinné krajině a Santini tak pro klášter Plasy musel řešit například problémy se spodní vodou. Pod základy konventu je v údolní nivě řeky Střely zaraženo do země více než pět tisíc dubových kůlů. Na nich je položen trámový rošt a teprve na nich stojí samotné budovy. Celá konstrukce je trvale zaplavena vodou, což brání přístupu vzduchu a hnilobě dřeva. Pro lepší kontrolu základů nechal Santini v podzemí vybudovat takzvaná vodní zrcadla: barokní bazény, v nichž se dala sledovat výška vody a další parametry.

U jižního z nich je nepřehlédnutelný varovný latinský nápis Aedificium hoc sine aquis ruet: bez vody se tato stavba zřítí. Protože podobně se Santini vypořádal s podložím kláštera v Rajhradě, kde vinou nešetrných zásahů v 19. a 20. století došlo k poklesu vody, hlavice pilotů uhnily a statika kostela a budov se narušila, v klášteře Plasy berou Santiniho výstrahu velmi vážně a v obou „zrcadlech“ čtyřikrát denně kontrolují výšku, teplotu a kvalitu vody. Kdyby vám snad nestačila prohlídka klášterního vodního systému, zastavte se v Centru stavitelského dědictví. Projekt Národního technického muzea s expozicemi stavebních řemesel a zážitkovými dílnami našel místo v hospodářském zázemí někdejšího kláštera a dozvíte se tam řadu zajímavostí a dobových stavebních technologiích.
Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí Památky

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí

Klášter Želiv byl založen už ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde byl internační tábor pro kněze a řeholníky. Želiv však není jen klášter, ale je to celý komplex staveb – klášter s kostelem Narození Panny Marie, konvent, opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.

Kaple svaté Anny Panenské Břežany Památky

Kaple svaté Anny Panenské Břežany

Horní zámek v Panenských Břežanech je místem, které bude navždy spojeno se jménem geniálního architekta barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jehož rukopis je nesmazatelně vepsán do kaple svaté Anny stojící v jeho blízkosti.

Po stopách Santiniho napříč Čechami

Po stopách Santiniho napříč Čechami

V Čechách a na Moravě najdete v současnosti 10 areálů se Santiniho stavbami, které jsou přístupné veřejnosti jako kulturní památky. Náš výlet vás zavede tentokrát do zámku Karlova Koruna, do Kutné Hory a do klášterního areálu v Želivi.

Po stopách Santiniho na Moravě

Po stopách Santiniho na Moravě

Jednou z nejkrásnějších a zároveň i nejmystičtějších staveb je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Další významnou stavbou je Chrám Panny Marie ve Křtinách, který je často nazýván barokní perlou Moravy. Dalším známým Santiniho projektem je přestavba benediktinského kláštera v Rajhradu kolem roku 1720, který patřil k jeho posledním.

Po stopách Santiniho v západních Čechách

Po stopách Santiniho v západních Čechách

V Čechách a na Moravě najdete v současnosti 10 areálů se Santiniho stavbami, které jsou přístupné veřejnosti jako kulturní památky. V západních Čechách se jedná o kláštery v Plasích a Kladrubech a dále poutní kostel v Mariánské Týnici a kapli v Mladoticích. Vydejte se s námi za poznáním Santiniho.

Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině

Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině

Prohlédněte si historické jádro města Telče, baziliku sv. Prokopa a židovské město v Třebíči a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou – pohodlně navštívit všechny tři památky na Vysočině zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO stihnete během jediného víkendu!

Kostel Jména Panny Marie Křtiny s poutním areálem a kostnicí Památky

Kostel Jména Panny Marie Křtiny s poutním areálem a kostnicí

Významná památka barokní architektury, poutní místo s chrámem Jména Panny Marie podle projektu Jana Blažeje Santiniho. Jde o největší Santiniho stavbu na půdorysu řeckého kříže. Areál je mistrně zasazen do krajiny. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě.

Naučná stezka Okolo Zelené hory Příroda

Naučná stezka Okolo Zelené hory

Naučnou stezku kolem Zelené hory tvoří okruh, který je vybaven odpočinkovými místy s příslušným mobiliářem, vyhlídkovými místy a informačními tabulemi.

Zámek Rychnov nad Kněžnou – dílo Jana Blažeje Santiniho Kultura

Zámek Rychnov nad Kněžnou – dílo Jana Blažeje Santiniho

Spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice patří zámek v Rychnově nad Kněžnou k největším a nejkrásnějším barokním celkům v Čechách. Autorem této ojedinělé architektonické kompozice je slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka – inspirováno jerusalémskou Golgotou Památky

Poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka – inspirováno jerusalémskou Golgotou

Barokní kostel s komplexem dalších staveb nechal vybudovat v 16. století František Michal August Šubíř z Chobyně jako projev díků za odvrácení morové nákazy. Projekt vypracoval slavný architekt Jan Blažej Santini. Kostel má zajímavý půdorys ve tvaru šestilistu, inspirovaný jerusalémskou Golgotou.

Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích Památky

Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361, městem jsou Smiřice od roku 1659. Město se mimo jiné chlubí tím, že zde byl po 1. světové válce postaven jez s nejvyšším převýšením na Labi.

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze Památky

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze

V místě dvou původních domů při bývalé Strahovské bráně v Nerudově ulici byl v letech 1691 až 1717 postaven kostel Panny Marie zvaný U Kajetánů.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Rajhradě Památky

Kostel Povýšení sv. Kříže v Rajhradě

Barokní stavba, která vznikla přestavbou a částečnou novostavbou na místě původního rajhradského farního kostela. Autorem projektu je s největší pravděpodobností český architekt italského původu Jan Blažej Santini-Aichel.

Zámek Vyklantice Památky

Zámek Vyklantice

Neobvykle řešený barokní zámek z první poloviny 18. století je stejně jako stavba sousedního kostela přisuzován významnému architektovi italského původu Janu Blažejovi Santinimu. Někteří badatelé však autorství připisují dalšímu vynikajícímu baroknímu staviteli Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích – první Santiniho projekt Památky

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích – první Santiniho projekt

Novou kapli nechal opat Evžen Tyttl vybudovat dle projektu J. B. Santiniho-Aichela. Pokládání základního kamene 2. května 1708 se zúčastnil opat se všemi obyvateli konventu. O dva roky později byla kaple dokončena a 14. září 1710 opat kapli slavnostně požehnal.

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách Památky

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Zdejší rozlehlý komplex byl a je klášterem, zámkem a památkou, která po staletí tvořila dominantu krajiny severně od Plzně. Ačkoliv klášter patřil historicky do Rakovnického kraje, ovlivňoval a určoval dění především v severní části dnešního kraje Plzeňského.

Mariánská Týnice – Muzeum a galerie severního Plzeňska Kultura

Mariánská Týnice – Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mariánská Týnice u Kralovic patří ke skvostům barokní architektury západních Čech. Někdejší poutní místo bývalého cisterciáckého kláštera je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál, který je od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek, je v majetku Plzeňského kraje.

Centrum baroka v Mariánské Týnici Kultura

Centrum baroka v Mariánské Týnici

Centrum baroka je zřízeno v budově bývalého cisterciáckého proboštství, jehož projektantem byl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů – Jan Blažej Santini-Aichel. V areálu sídlí též příspěvková organizace Plzeňského kraje – Muzeum a galerie severního Plzeňska.

Dolní hřbitov ve Žďáru nad Sázavou – místo odpočinku posledního českého upíra Památky

Dolní hřbitov ve Žďáru nad Sázavou – místo odpočinku posledního českého upíra

Pochybujete o existenci nemrtvých? V záznamech žďárské i jihlavské kroniky najdeme záznam o podivuhodném protivampyrskému zásahu, který se odehrál v 19. století. I vy můžete nasát zvláštní atmosféru Dolního hřbitova, který byl postaven podle kabalistických symbolů.

Loreta Chlumec nad Cidlinou Kultura

Loreta Chlumec nad Cidlinou

Byla postavena podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky, který často spolupracoval s významným českým barokním architektem Janem Santinim Aichlem.

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích Památky

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

V nově opraveném hospodářském zázemí cisterciáckého kláštera v Plasích vytvořilo Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví – unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou Kultura

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou

Muzeum nové generace nabízí unikátní spojení nejmodernější audio a videotechniky s klíčovými momenty historie bývalého cisterciáckého kláštera a zámku Žďár nad Sázavou. S virtuálními průvodci prožijete příběhy osobností, které významně ovlivnili tento unikátní areál.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci Památky

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci

Klášter cisterciáků je nejstarším klášterem řádu v ČR z roku 1142. V posledních letech prodělala katedrála celkovou rekonstrukci a je opět otevřena pro veřejnost. Ve zdech katedrály objevili restaurátoři během svých prací ostatky pohřbených mnichů.

Santini Immortalis – objevte známá i neznámá díla Jana Blažeje Santini-Aichela

Santini Immortalis – objevte známá i neznámá díla Jana Blažeje Santini-Aichela

3. února 2023, symbolicky v den narození geniálního Jana Blažeje Santiniho-Aichla, byl zahájen celoroční projekt Santini Immortalis, který připomíná osobnost a dílo výjimečného architekta. Rok 2023 přinese řadu zajímavých akcí, výstav, přednášek, prohlídek a workshopů. Jan Blažej Santini-Aichel (3. února 1677, Praha – 7. prosince 1723, Praha) byl významný český architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Pracoval zejména pro církevní řády, ale nevyhýbal se ani zakázkám pro šlechtu. Stavby barokního architekta Santiniho-Aichela dodnes obdivují nejen laici, ale i současní architekti. Vtiskl neopakovatelný ráz nejen mnoha velkým a významným stavbám, ale i drobný kaplím a kostelíkům. Letos uplyne přesně 300 let od úmrtí slavného českého architekta italského původu. Objevte svět linií, kterými proniká světlo a Santiniho významné realizace na území Čech a Moravy. Kudy z nudy přináší tipy na návštěvu staveb postavených podle jeho návrhů.

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky Památky

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra.

Zámek Žďár nad Sázavou Kultura

Zámek Žďár nad Sázavou

Nechte se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera ze 13. století a dnešního zámku rodiny Kinských. Hledáte místo, které propojuje živou historii s živou přírodou a moderními prvky? Chcete podniknout výlet na jeden nebo více dní, který si užije úplně celá rodina?

Valkounský palác na Malé Straně v Praze Památky

Valkounský palác na Malé Straně v Praze

Původně gotický dům, renesančně a roku 1704 barokně přestavěný Kryštofem Dientzenhoferem. V letech 1705–23 patřil J. B. Santinimu, který vytvořil vrcholně barokní domovní průčelí, z nějž se zachovaly jen zvlněné římsy. Dnes se zde nachází Hostel Santini Prague.

Morzinský palác na Malé Straně v Praze Památky

Morzinský palác na Malé Straně v Praze

Morzinský palác, zvaný též u Mouřenínů, je jedna z nejvýznamnějších staveb pražského vrcholného baroka stojící v Nerudově ulici, na Malé Straně v Praze. V současné době v objektu sídlí velvyslanectví Rumunské republiky.

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze Památky

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné se nachází na Bílé Hoře, na konečné tramvají 25, 22 a 32. Klášter stojí nedaleko pláně, na níž se odehrávala osudného 8. listopadu 1620 bitva mezi císařským a stavovským vojskem.

Poznejte Vysočinu – region s nádhernou přírodou a množstvím památek

Poznejte Vysočinu – region s nádhernou přírodou a množstvím památek

Rozsáhlé lesy s množstvím značených turistických tras jsou ideálním místem k procházkám a výletům, krásu krajiny ovšem dotváří díla lidských rukou – historická města Pacov, Pelhřimov, Přibyslav, Světlá nad Sázavou a Třešť, hrady Lipnice a Kámen či zámky v Jaroměřicích nad Rokytnou a Náměšti nad Oslavou. Centrem Vysočiny je Jihlava, někdejší stříbrná pokladnice Českého království. Turisty ale lákají i další místa – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou, historické centrum Telče se zámkem, bazilika a židovská čtvrť v Třebíči – tři památkové lokality zapsané na seznamu UNESCO.

Jan Blažej Santini – mistr barokní gotiky

Jan Blažej Santini – mistr barokní gotiky

Výjimečná a překrásná architektura, která vás oslní hrou světel a stínů, harmonií i zvláštní atmosférou: to jsou stavby Jana Blažeje Santiniho (3. února 1677 Praha – 7. prosince 1723 Praha), významného představitele středoevropského vrcholného baroka. Některé jeho stavby jsou zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, například poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

#světovéČesko a Klokoty: jihočeský poutní areál inspirovaný Santinim

#světovéČesko a Klokoty: jihočeský poutní areál inspirovaný Santinim

Poutní areál v Klokotech u Tábora je půvabná stavba, inspirovaná Santinim. Jméno má podle řeky Lužnice, která si tiše šumí, proudí a klokotá pod strmým svahem, z nedalekého Tábora sem vede křížová cesta. Krásné místo se uchází o čestný titul bazilika minor, který by zvýšil jeho prestiž.

#světovéČesko a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: magická hra Santiniho čísel

#světovéČesko a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: magická hra Santiniho čísel

První velký kostel zasvěcený Janu Nepomuckému. Vrcholné dílo Jana Blažeje Santiniho a nejoriginálnější ukázka takzvané barokní gotiky. Památka, zapsaná roku 1994 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Perla Vysočiny. Tím vším je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Objeveno redakcí: Kudy z nudy stovková výročí roku 2023

Objeveno redakcí: Kudy z nudy stovková výročí roku 2023

Čím byly významné roky, zakončené číslicí 23? Na portálu Kudy z nudy vám připomeneme například 800 let od postavení prvních jesliček a první zmínky o městě Orlová, 700 let od založení kláštera na Starém Brně, rozkvět jihočeského rybníkářství i rok 1623, kdy Komenský dokončil knihu Labyrint světa a ráj srdce. Uplyne také 300 let od prvního osvětlení Prahy a smrti Jana Blažeje Santiniho, 200 let od dokončení kolonády na Reistně v Lednicko-valtickém areálu a sto let od narození a úmrtí řady slavných osobností. Počítejte, cestujte s námi a užívejte si!

Památník písemnictví na Moravě Kultura

Památník písemnictví na Moravě

Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků.

Věda a historie není nuda: 300 let od dokončení a vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Věda a historie není nuda: 300 let od dokončení a vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině mnozí považují za nejkrásnější kostel zasvěcený sv. Janovi Nepomuckému. V roce 2022 slaví velké výročí, a to 300 let od svého dokončení a vysvěcení.

Kostel svatého Prokopa ve Všehrdech Památky

Kostel svatého Prokopa ve Všehrdech

Gotický kostel svatého Prokopa ve Všehrdech vznikl ve 14. století. V letech 1730–1732 byla na objednávku opata Evžena Tyttla realizována barokní novostavba dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Galerie Kinských na žďárském zámku Památky

Galerie Kinských na žďárském zámku

Rodinná galerie mapující historii rodu Kinských, současných majitelů zámku, v obrazech a dobových fotografiích. Výstava se nachází v prostoru vystavěném geniálním architektem J. B. Santinim.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO

Neobyčejnou církevní památku na seznamu UNESCO představuje poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Na počátku 18. století jej navrhl architekt J. B. Santini ve stylu barokní gotiky. Kostel má tvar pěticípé hvězdy, pět východů, na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Na Seznam světového dědictví UNESCO byl zapsán v roce 1994.

#světovéČesko a Kraj Vysočina

#světovéČesko a Kraj Vysočina

Venkovská idylka s hlubokými lesy, loukami a rybníky, spousta historických měst i technických památek a také tři pozoruhodná místa, zapsaná v seznamu UNESCO: Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Tam můžete vyjít k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, postavenému podle plánů mistra barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho.

#světovéČesko a klášter Želiv: výlet za historií, pivem a Santinim

#světovéČesko a klášter Želiv: výlet za historií, pivem a Santinim

Málokterý z českých klášterů předkládá návštěvníkům tak bohatou nabídku jako Želiv. V samém srdci Vysočiny kousek od Humpolce si vychutnáte prohlídky rozlehlého barokního areálu s restaurací a pivovarem, najdete tu i hotel a klášterní lazebnu. Hlavně se ale setkáte se skutečnými premonstráty, kteří v Želivě působí již od roku 1149.

#světovéČesko a stavby s půdorysem hvězdy: cesta z Břevnova až do Tibetu

#světovéČesko a stavby s půdorysem hvězdy: cesta z Břevnova až do Tibetu

Tajemství, magická číselná symbolika a zašifrované vzkazy dávných architektů, které nedokážeme rozluštit: takové příběhy provázejí stavby s půdorysem hvězd. Možná znáte letohrádek Hvězda v Praze, ale další…? Na portálu Kudy z nudy jsme se sami divili: objevili jsme totiž dalších šest a pro kampaň #světovéČesko jednu hvězdnou záhadu až v dalekém Tibetu.

#světovéČesko a Mariánská Týnice: barokní skvost dokončený ve 21. století

#světovéČesko a Mariánská Týnice: barokní skvost dokončený ve 21. století

K zázrakům barokní architektury západních Čech patří areál bývalého cisterciáckého proboštství v Mariánské Týnici na Plzeňsku. Je dílem barokního architekta Jana Blažeje Santiniho (1677–1723), který by právě nyní zřejmě nestačil žasnout: teprve teď totiž byla dokončena stavba východního ambitu a kaplí.

Kostel sv. Prokopa v Chotouni Památky

Kostel sv. Prokopa v Chotouni

Kostel svatého Prokopa ve vesnici Chotouň je drobná barokní stavba vybudovaná jako kaple mezi lety 1708–10 podle projektu Jana Blažeje Santiniho. V Chotouni se podle legendy narodil kolem roku 978 jeden z pozdějších českých zemských patronů a zakladatel Sázavského kláštera, sv. Prokop.

#světovéČesko a palácové zahrady Malé Strany: neobjevený barokní klenot Prahy

#světovéČesko a palácové zahrady Malé Strany: neobjevený barokní klenot Prahy

Pražské baroko, to nejsou jen paláce na Starém Městě, kostel sv. Mikuláše nebo sochy na Karlově mostě, ale i místa dokonale skrytá před rušnými ulicemi. Vypravte se s portálem Kudy z nudy do malostranských palácových zahrad, do konejšivé zeleně plné romantických zákoutí, nádherných výhledů a barokních zákoutí.

Zámek Barchov Památky

Zámek Barchov

Zámek byl postaven neznámým architektem z okruhu F. M. Kaňky či J. B. Santiniho jako podélná jednopatrová budova se středním dvoupatrovým rizalitem, vrcholícím v trojúhelníkovém štítě. Hlavní průčelí je obráceno do zahrady.

Kostel sv. Václava ve Zvoli Památky

Kostel sv. Václava ve Zvoli

Kostel je dominantou obce a honosnou stavbou, která si zaslouží úctu a obdiv. Do dnešní podoby byl vystavěn v letech 1713 – 1717 podle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Zámek Křtiny v Moravském krasu Památky

Zámek Křtiny v Moravském krasu

Zámek ve Křtinách stojí na místě bývalé rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, v těsném sousedství poutního chrámu. Dnes zámek slouží jako ubytovací zařízení.

Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové Památky

Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové

Původně stál u Velkého náměstí kamenný a zřejmě nejstarší kostel v Hradci, který sloužil do stavby kostela sv. Ducha. Ve 14. stol. vyhořel a byl znovu vystavěn, v 16. stol. se využíval jako sklad soli, později obilí i zbraní. V 18. stol zde byla vystavěna současná kaple dle plánu Santiniho-Aichela.

#světovéČesko a Kutná Hora: poznejte poklady stříbrného města

#světovéČesko a Kutná Hora: poznejte poklady stříbrného města

Kutná Hora je krásné město se stříbrnou minulostí. Památky a zajímavá místa potkáte doslova na každém kroku – ostatně už v roce 1995 bylo unikátní zachované historické centrum středočeského města zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Další aktuality

Telč, město šťastných lásek a památka UNESCO

Městem šťastných lásek nazval Telč ve stejnojmenném románu spisovatel František Kožík – a městem šťastných lásek se může stát i pro vás. Máte rádi pohádky a památky UNESCO? Pak se s portálem Kudy z nudy vydejte na výlet do Telče.
25. červenec 2024 12:45
Památky, Kraj Vysočina

SázavaFest se v roce 2024 nekoná, Světlou nad Sázavou však stojí navštívit i tak

Zámecký lesopark ve Světlé nad Sázavou 22. ročník populárního festivalu Sázavafest letos nerozezní. Organizátoři čelili nárůstu cen a rozhodli se, že v roce 2024 festival nebudou pořádat. Sami doufají, že letošní pauza jim dodá sil do dalších ročníků. Podívejte se s portálem Kudy z nudy na historii oblíbeného letního festivalu i na to, co ve Světlé nad Sázavou stojí za vidění.
23. červenec 2024 14:30
Kultura, Kraj Vysočina

Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života

V pátek 26. července 2024 bude na telčském zámeckém nádvoří slavnostně odstartován další ročník Prázdnin v Telči, nejdelšího hudebního festivalu v České republice, který potrvá až do 11. srpna 2024. V kulisách pohádkové renesanční Telče vystoupí během sedmnácti dnů na pěti scénách stovka špičkových hudebníků a představí se desítky divadelních uskupení.
23. červenec 2024 7:36
Kultura, Kraj Vysočina

Znáte hrady, kde se zazdívalo zaživa? Temné příběhy zazděných dam, jeptišek i vozky

Veveří, Lipnice, Svojanov nebo Sovinec: to všechno jsou hrady, kde se zazdívalo zaživa. A zdaleka ne všechny dramatické příběhy dívek, dam a rytířů, přivázaných nebo přikovaných ve výklencích, před nimiž se zvolna zvedá zeď a nakonec zmizí i poslední paprsek denního světla, patří mezi pověsti a povídačky.
23. červenec 2024 6:00
Památky, Kraj Vysočina

Nenechte si ujít noční prohlídku hradu Lipnice

Pouze pár prázdninových večerů zažijete na hradě v Lipnici nad Sázavou neobyčejné noční prohlídky. Setkáte se na nich s majiteli panství, vojáky, žoldnéry, děvečkami, katem, pacholky i kavalíry. Nouze nebude ani o místní pověsti, strašidla a možná přijde i Jaroslav Hašek. Nejbližší prohlídky se konají už v pátek a sobotu 19. a 20. 7. 2024, vždy od 20:00 a 22:30 hodin.
17. červenec 2024 10:00
Památky, Kraj Vysočina

Zámek Žďár nad Sázavou zve na novou prohlídkovou trasu

Zámek Žďár nad Sázavou zve všechny příznivce památek a historie na novou trasu s názvem "Prohlídka Tam a zpátky klášterem a zámkem". Místo, které leží na hranicích Čech a Moravy dalo vzniknout unikátní stavbě kostela svatého Jana Nepomuckého dnes zapsaném na seznamu UNESCO. Zvídavým návštěvníkům odpoví na všechny otázky, například na to, proč si toto místo cisterciáčtí mniši vybrali k vybudování kláštera, co vedlo šlechtickou rodinu Bočka ze Zbraslavi k jeho založení anebo jak se podařilo v nehostinných lesích vytvořit důležité duchovní, hospodářské a společenské centrum?
16. červenec 2024 8:00
Památky, Kraj Vysočina

Mezinárodní festival současného tance KoresponDance okouzlí Žďár nad Sázavou

Polovina července na Vysočině už tradičně patří Žďáru nad Sázavou, festivalu KoresponDance a tamnějšímu zámku. Nejprve ožije nejdříve centrum města a následující tři dny festivalové centrum na zámku. Umělci z Portugalska, Francie, Německa, Česka, Španělska, Itálie, Slovenska, ale i Japonska už do srdce Vysočiny míří. Žďár nad Sázavou bude od 11. do 14. 2024 července patřit současnému tanci, pohybovému divadlu a novému cirkusu.
11. červenec 2024 15:00
Kultura, Kraj Vysočina

Blue Style Prima fest na Vysočině zabaví celou rodinu

Letní rodinný festival Blue Style Prima Fest přináší zábavu pro celou rodinu. Kromě nabitého hudebního programu se můžete osobně potkat se svými oblíbenými herci TV Prima ze seriálu Zoo. Dva dny plné skvělé zábavy i letního relaxu pro všechny bez rozdílu věku zažijete 12. a 13. července 2024 v největším zábavním parku Šikland na Vysočině.
11. červenec 2024 9:00
Zážitky, Kraj Vysočina