ÚvodAktualityCesty za uměním: slavní umělci českého středověku a jejich díla
Kultura

Cesty za uměním: slavní umělci českého středověku a jejich díla

Poslechněte si audio verzi článku
Umělci, které neznáme jménem, ale jen podle míst, kde působili: právě to jsou mistři českého středověku. Pojďte se na Kudy z nudy seznámit s takovými velikány, jako byli Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik či Mistr Třeboňského oltáře. Víte, kde si prohlédnete výsledky jejich práce? My ano!
Zatímco novodobé malíře a umělce dobře známe jménem, o středověkých mistrech nevíme téměř nic. Mistr Michelské Madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, Mistr Oplakávání Krista či Mistr Krumlovské Madony jsou pro nás zahalení tajemstvím a všechno o nich odhadujeme jen z toho, co napovídají jejich dochovaná díla.


 

Klenoty českého středověkého umění

Obrazy, sochy i architektura z období vlády Přemyslovců a Lucemburků patří mezi poklady národního kulturního dědictví a klenoty uměleckých sbírek. Seznámit se s nimi můžete na řadě míst – například v Národní galerii, ve sbírce Středověkého umění v Čechách a střední Evropě klášteře svaté Anežky ČeskéPraze. Další klenoty středověkých mistrů najdete v Diecézních muzeích. Například v Diecézním muzeu v Brně je vystaven obraz Madony z Veveří z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře, další poklady nabízí Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v bývalém františkánském klášteře v Plzni, Diecézní muzeumLitoměřicích anebo Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Pár nejznámějších středověkých autorů vám představíme na Kudy z nudy.
 

Mistr Vyšebrodského oltáře

Mistr vyšebrodského oltáře (kolem 1310 – po 1360) patřil k nejvýznamnějším osobnostem evropské gotické malby. Možná pocházel z jižních Čech, vyučil se v některé z malířských dílen v Kolíně nad Rýnem a tak jako mnozí jiní se vydal na studijní cestu do Itálie. Patřil do okruhu malířů v Praze na dvoře Karla IV., a vrcholem jeho práce je cyklus devíti deskových obrazů s kompletním cyklem života Krista, od Zvěstování Panně Marii přes Ukřižování, Zmrtvýchvstání a Nanebevzetí až k závěrečnému Seslání Ducha Svatého. Protože obrazy objednal český velmož Petr I. z Rožmberka, dílna možná dočasně působila – anebo měla pobočku – na panství Rožmberků v jižních Čechách. Hotové dílo možná putovalo do kláštera ve Vyšším Brodě, který Rožmberkové založili a štědře podporovali, podle jiné verze Rožmberkové dílo přichystali ke korunovaci Karla IV. a bylo původně součástí výzdoby chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Portrét objednavatele díla najdete na obraze Narození, kde Petr I. z Rožmberka klečí v pravém dolním rohu.

Mistr vyšebrodského oltáře patrně byl rovněž autorem řady deskových obrazů zobrazujících Madonu s dítětem, jako je například Madona mostecká či Madona z Veveří. Po roce 1360 se však další díla Mistra vyšebrodského oltáře již neobjevují, takže patrně zemřel, ale místo a datum jeho úmrtí neznáme. Cyklus devíti deskových obrazů Mistra vyšebrodského oltáře patří k nejcennějším z uměleckých děl, která se v restitucích vrátila církvi. V roce 2014 byl vyšebrodský cyklus vrácen cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě a dlouhodobě je zapůjčený v Národní galerii v Praze.
 

Mistr Třeboňského oltáře

S rodem Rožmberků i pražským královským dvorem Karla IV. a jeho syna Václava IV. je spojený i Mistr Třeboňského oltáře. Jeho původ je neznámý, pod historiků ale vyšel z domácí tradice a stal se největším z malířů takzvaného krásného stylu. Patrně se jako spolupracovník Mistra Theodorika podílel i na výzdobě hradu Karlštejn. Jeho vrcholným dílem byl křídlový oltář pro kostel sv. Jiljí u kláštera augustiniánů v Třeboni, který v roce 1367 založili Rožmberkové. Augustiniánům malíře doporučil pravděpodobně třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Z oltáře se dochovaly tři oboustranně malované desky, dnes vystavené v Národní galerii v Praze.
 

Mistr Litoměřického oltáře

V době těsně po roce 1500 se v Litoměřicích usadil mistr, který se patrně krátce předtím vrátil do Čech ze své studijní cesty po cizích zemích, snad po Švábsku, Podunají a zřejmě i Itálii. I když některé malíře z přelomu pozdní gotiky a renesance už známe jménem, například Hanse Elfeldera, který do roku 1508 působil jako dvorní malíř krále Vladislava Jagellonského, o Mistrovi Litoměřického oltáře víme jen málo. Narodil se zřejmě kolem roku 1470, ovlivnily ho práce Albrechta Dürera a zřejmě kolem roku vytvořil Litoměřický oltář. Z původních osmi křídlových desek se dochovalo šest, z toho dvě oboustranně malované. Není jisté, pro který z kostelů v Litoměřicích byly obrazy určeny, ale v 19. století zdobily sál litoměřické radnice a nyní je můžete vidět v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.

Mistr Litoměřického oltáře se svou dílnou také vyzdobil kapli svatého Václava v katedrále svatého Víta na Pražském hradě včetně dvojportrétu Karla IV. a jeho manželky Alžběty Pomořanské a portrétu manželů Vladislava Jagellonského a Anny z Foix. Mistr Litoměřického oltáře je rovněž autorem prvního moderního portrétu na českém území, a podobizny zemského kancléře Albrechta z Kolowrat z roku 1506. Obraz je součástí soukromé sbírky v Německu.
 

Mistři Oplakávání ze Žebráku a Zvíkova

Moc toho nevíme ani o dvou řezbářích z přelomu 15. a 16. století. Známější je Mistr zvíkovského Oplakávání, který žil v jihozápadních Čechách a pracoval hlavně pro Půtu Švihovského z Rýzmberka, Zdeňka Lva z Rožmitálu a rod Rožmitálských Blatné a Černíny z Chudenic. Neznáme datum jeho narození ani úmrtí, nevíme, zda byl Čech, Rakušan nebo Němec. Jméno má podle reliéfu Oplakávání Krista, který je vystavený na kamenné oltářní menze v kapli sv. Václava na hradě Zvíkov. Autor se patrně vyučil v dílně Mistra Oplakávání ze Žebráku, jemuž také byly dříve kvůli podobnosti připisovány jeho sochy. Většina prací Mistra zvíkovského Oplakávání pochází z Kašperských Hor, a také z Horaždovicka, Strakonicka a Prachaticka.  Možná i on sám měl samostatnou dílnu, a možná působil v některém místě na Zlaté stezce, zřejmě v Kašperských Horách nebo Sušici. Práci jednoho řezbáře a jeho dílny prozrazují detaily, které po staletích působí téměř jako podpisy starých mistrů: hladké kulaté tváře, mandlové oči, ostře řezané horní rty, nosy s mírně zvednutou špičkou a s vystupující brady s malým důlkem uprostřed.
 

Zajímavosti o středověkém umění

  • Není pravda, že středověcí umělci svá díla nepodepisovali. Například stavební hutě, tedy kamenické a stavební dílny, která ve středověku vznikaly u církevních staveb či královských hradů, vyrývaly na povrch kamenů kamenické značky. Autoři středověkých obrazů bývali často jmenovitě uváděni v delších textech na později zničených rámech, právě tak se nedochovala ani jména autorů sochařských děl, pokud se podepsali na opakovaně přemalovávaný polychromovaný povrch.
  • Malířství se řadilo k řemeslnickým dovednostem, a tak bylo samozřejmostí, že si umělci musí umět připravit a namíchat barvy. Nebylo to nic jednoduchého, ale díky rozboru barev se dnes dá zjistit, u kterého ze starších mistrů sbírali mladí umělci své zkušenosti a dovednosti.
  • Obrazy jak je známe dnes, tedy samostatně zavěšené, se objevily až v 15. století, do té doby se malovalo na masivní dřevěné desky. používaly malby na deskách. Ty se před malováním brousily, potahovaly plátnem a podkladovou sádrovou či křídovou vrstvou. Použité dřevo je další z dobových „signatur“ – ve střední Evropě se podkladové desky vyráběly především z jehličnanů, v Nizozemí a Pobaltí z dubového dřeva, pro Itálii jsou zase typická prkna z topolů.
Mistr Theodorik – nejstarší malíř, kterého známe jménem

Mistr Theodorik – nejstarší malíř, kterého známe jménem

Král a císař Karel IV. z rodu Lucemburků byl velkým mecenášem umění. V jeho službách pracovali vynikající umělci jako Matyáš z Arrasu, Petr Parléř či Mistr Theodorik (kolem 1320 – před březnem 1381, zřejmě Praha), malíř deskových obrazů a nástěnných maleb v období vrcholné české gotiky.

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí Památky

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí

Klášter Želiv byl založen už ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde byl internační tábor pro kněze a řeholníky. Želiv však není jen klášter, ale je to celý komplex staveb – klášter s kostelem Narození Panny Marie, konvent, opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.

Štola Bylanka IV. v Kutné Hoře Památky

Štola Bylanka IV. v Kutné Hoře

Původně to byla jen skála v lese na Bylance, odkud vyvěrala voda. Díky úsilí a vytrvalosti se členům kutnohorského hornického spolku Barbora podařilo během čtrnácti let výzkumu postupně vyčistit, zprůchodnit a zmapovat více než kilometr odvodňovací školy Bylanka IV.

Sankturinovský dům v Kutné Hoře Památky

Sankturinovský dům v Kutné Hoře

Palác s barokní fasádou tvoří dominantu Palackého náměstí. V domě se nachází Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Dvorní domek pro výtvarné workshopy a vzdělávací aktivity i stálá Expozice alchymie a renesančních věd. V přízemí domu najdete informační centrum, prodej suvenýrů a půjčovnu kol.

Kniha je Art – výstava na Pražském hradě

7. 6.20. 10.
Kniha je Art – výstava na Pražském hradě

Nová výstava na Pražském hradě Kniha je Art se zaměří na knižní formu a představí nejkrásnější a nejunikátnější české knihy od počátku knihtisku do současnosti. Výstava v Královském letohrádku se uskuteční od 7. června do 20. října.

Cesty za uměním: tipy, kam se vypravit za moderním i středověkým uměním a kde objevíte nejcennější umělecká díla

Cesty za uměním: tipy, kam se vypravit za moderním i středověkým uměním a kde objevíte nejcennější umělecká díla

Každoročně 15. dubna slavíme Světový den umění. Připomínáme si tak 15. duben 1452, kdy se narodil italský malíř a renesanční všeuměl Leonardo da Vinci. S Kudy z nudy můžete celosvětovou oslavu umění, talentu a tvořivosti prožít v některé z mnoha galerií – stačí si vybrat, co vás zajímá, o zbytek se postaráme my.

Magičtí Lucemburkové v Muzejním a galerijním centru

1. 6.15. 9.
Magičtí Lucemburkové v Muzejním a galerijním centru

Nenechte si ujít výstavu, která se koná v přízemí Muzejního a galerijního centra. Těšit se můžete na velkou výstavu věnovanou českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků.

Dny volného vstupu do Národní galerie v Praze

5. 9.8. 9.
Dny volného vstupu do Národní galerie v Praze

Při příležitosti některých významných dnů či akcí v roce 2024 nabízí Národní galerie v Praze vstup zdarma do vybraných sbírkových expozic, výstav nebo na konkrétní programy.

Za jednu cenu do všech expozic Národní galerie – vstupenka s platností 10 dní

1. 1.31. 12.
Za jednu cenu do všech expozic Národní galerie – vstupenka s platností 10 dní

Národní galerie se rozhodla vyjít vstříc dospělým milovníkům umění. Zakoupit lze desetidenní vstupenku do všech sbírkových expozic či třídenní vstupenku do Veletržního paláce.

Jan Žižka na jihu Čech 600 let – edukační dílny

12. 9.
Jan Žižka na jihu Čech 600 let – edukační dílny

V rámci projektu Jan Žižka na jihu Čech 600 let pořádá Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích sérii edukačních dílen.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn Památky

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty Památky

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty a sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Věda a historie není nuda: kde si prohlédnete nejdražší a nejvzácnější církevní skvosty?

Věda a historie není nuda: kde si prohlédnete nejdražší a nejvzácnější církevní skvosty?

Co spojuje obří zlatý kočár, fascinující monstrance plné zlata a perel, relikviář vykládaný zlatem, stříbrem a drahými kameny, anebo reliéf s Pannou Marií a Ježíškem? Je to jejich astronomická hodnota, někdy potvrzená aukční síní, častěji však jen odhadovaná a šeptaná bokem. Vydejte se s portálem Kudy z nudy na přehlídku skutečných církevních pokladů.

Kostel Jména Panny Marie Křtiny s poutním areálem a kostnicí Památky

Kostel Jména Panny Marie Křtiny s poutním areálem a kostnicí

Významná památka barokní architektury, poutní místo s chrámem Jména Panny Marie podle projektu Jana Blažeje Santiniho. Jde o největší Santiniho stavbu na půdorysu řeckého kříže. Areál je mistrně zasazen do krajiny. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě.

Věda a historie není nuda: kontroverzní přestavby památek

Věda a historie není nuda: kontroverzní přestavby památek

Co spojuje hrady Helfštýn, Karlštejn a Špilberk, katedrálu sv. Víta na Pražském hradě, Museum Kampa, Kunsthalle na Klárově, a karlínskou Invalidovnu? Jsou to spory, hádky a ostré výměny názorů o jejich moderní přestavby. Něco jiného si myslí odborníci a historici, něco jiného návštěvníci, občas se do sebe dokonce pustí dvě či více skupin památkářů.

7 věcí, které nevíte… o Vladislavském sálu na Pražském hradě

7 věcí, které nevíte… o Vladislavském sálu na Pražském hradě

Jak dobře znáte Pražský hrad? Víte, kde mezi stovkami oken najdete ta, která patří Vladislavskému sálu? Kdy vznikl, proč se jmenuje právě Vladislavský, k čemu všemu sloužil a jak vypadal v minulých staletích? Vypravte se s Kudy z nudy na výlet hluboko do minulosti, do časů končící gotiky a počátků renesance. Tehdy se zrodil reprezentativní prostor, dnes pevně spojený s českou státností.

7 věcí, které nevíte o… ukradených, zmizelých a znovunalezených pokladech

7 věcí, které nevíte o… ukradených, zmizelých a znovunalezených pokladech

Sedm předmětů spojuje sedm originálních příběhů. O chamtivosti, zločinech, krádežích a návratech po letech, ale také o opětovném objevování něčeho, co bylo považováno za bezcenné, zapomenuté a navždy ztracené. Možná byste se měli rozhlédnout po okolí: třeba se někde blízko také ukrývá netušený poklad!

Zadarmo do muzea nebo galerie? Poradíme vám, jak na to!

Zadarmo do muzea nebo galerie? Poradíme vám, jak na to!

Jsou místa, kam se můžete vypravit i bez koruny v kapse. Stačí jen vědět, kdy a kam se vydat! Portál Kudy z nudy má pro zvídavé turisty, milovníky umění i obdivovatele technických památek zajímavé tipy. Míst, kam se vy anebo aspoň vaše děti můžete podívat za nulové vstupné, je totiž celá řada. S námi zkrátka ušetříte!

Cesty za uměním: architekt Benedikt Rejt a kouzlo stanových střech

Cesty za uměním: architekt Benedikt Rejt a kouzlo stanových střech

Benedikt Rejt (1454–1536) byl stavitel a architekt, jehož stopy najdeme na řadě míst po celých Čechách. S jeho jménem je spojená velkolepá přestavba Pražského hradu s Vladislavským sálem a severním opevněním, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře a hradu Švihova. Na řadě míst zanechal svůj umělecký podpis v podobě stanových střech – i když ne všude se dochovaly.

Benedikt Rejt – nejvýznamnější architekt a stavitel české pozdní gotiky

Benedikt Rejt – nejvýznamnější architekt a stavitel české pozdní gotiky

Stopy působení stavitele a architekta Benedikta Rejta (1454–1536) najdeme na řadě míst po celých Čechách. Pocházel z jižního Německa, stal se dvorním architektem krále Vladislava Jagellonského a dvacet let se zabýval přestavbou Pražského hradu, sídla českých panovníků.

Městská památková rezervace Třeboň Památky

Městská památková rezervace Třeboň

Městská památková rezervace Třeboň byla vyhlášena již v roce 1976 k ochraně historického jádra s neobyčejnou hodnotou a uceleným souborem historických budov.

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů Kultura

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Schwarzenberský palác představuje výběr mistrovských děl ze Sbírky starého umění od 16. do 18. století. Prohlédnete si zde například malby Petra Brandla a Karla Škréty, Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha.

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České Kultura

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Národní galerie v Praze – Šternberský palác Kultura

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Ve Šternberském paláci byla od 11. prosince 2020 otevřena nová stálá expozice Staří mistři II, představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevopské malířství 17. a 18. století.

Diecézní muzeum v Litoměřicích Kultura

Diecézní muzeum v Litoměřicích

Diecézní muzeum v Litoměřicích se nachází v řadovém pozdně gotickém domě č. p. 24 v Litoměřicích. Stálá expozice prezentuje umělecky mimořádná díla, mj. L. Cranacha, M. B. Brauna, K. Škréty nebo V. V. Reinera a také liturgické předměty.

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Kultura

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum vzniklo v rekonstruovaných prostorách bývalého františkánského kláštera a vystaveným souborem křesťanských reálií seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Prezentovaná díla a předměty patří k tomu nejlepšímu, co se v západních Čechách zachovalo.

Karlštejn

Karlštejn

Dnešní městys Karlštejn sice vzniknul ve stejné době jako známý hrad, ale podle jednoduchých příbytků, v nichž tu lidé žili, se mu říkalo Budy. K původnímu jménu se osada vrátila až v roce 1952. Dnes představuje atraktivní podhradí se spoustou obchodů, restaurací, obchodů a prodejen suvenýrů.

Tajemná místa Česka – poodhrňte roušku záhad a tajemství

Tajemná místa Česka – poodhrňte roušku záhad a tajemství

Také vás nenechávají v klidu tajemná a záhadami opředená místa? Portál Kudy z nudy vám přináší tipy na výlety, ze kterých vám bude přebíhat mráz po zádech. Vypravte se spolu s námi na putování po místech, která jsou zahalena rouškou tajemství, záhadami a mystérii. Některá z nich jsou doslova prosycena příjemnou energií, kterou pocítí i ti, kteří běžně nejsou na takové vjemy citliví. Existují však i místa spojována s neštěstím a tragédiemi, kde již samotný pobyt nepřináší příjemné pocity a některá místa v sobě ukrývají záhady, které se dosud nepodařilo objasnit. Říká se, že v každé z legend leží pravda – pojďte objevovat místa s nimi spojená.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách Památky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách

Barokní trojlodní kostel je dominantou Zlatých hor. Do nynější podoby byl přestavěn po roce 1699, kdy město zachvátil požár.

Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny Třeboň Památky

Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny Třeboň

Za nejcennější třeboňské církevní stavby bývá označován kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny při klášteře augustiniánů. Pocházejí odtud oltářní obrazy od Mistra třeboňského a socha Třeboňské Madony, vynikající díla českého vrcholně gotického umění.

Hrad Karlštejn – nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV.

Hrad Karlštejn – nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV.

Nedobytné reprezentační sídlo císaře Karla IV., kam prý neměly přístup ženy, aby tu panovníka nic nerušilo ve státnických či teologických úvahách, bylo založeno jako sejf pro korunovační klenoty, svaté ostatky a státní písemnosti.

Týnský chrám – kostel Matky boží před Týnem Památky

Týnský chrám – kostel Matky boží před Týnem

Kostel Matky boží před Týnem patří mezi nejvýznamnější pražské kostely. Původní románský kostel patřil ke špitálu kupců v dnešním Ungeltu. Na jeho místě byl ve 13. stol. postaven raně gotický kostel. Za husitských časů býval kostel hlavní baštou husitů.

Diecézní muzeum Brno – Vita Christi – sakrální umění brněnské diecéze Památky

Diecézní muzeum Brno – Vita Christi – sakrální umění brněnské diecéze

Stálá expozice Vita Christi – Život Kristův, vypráví příběh života Ježíše Krista. Více než čtyři desítky obrazů, plastik a liturgických předmětů z období od 13. do 19. století představuje bohaté umělecké dědictví brněnské diecéze.

Další aktuality

Na festivalu KoresponDance vystoupí hvězdy, které vás roztančí – ve Žďáru, Praze a Novém Městě

Mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance se uskuteční již podvanácté. Hlavní festivalový program se uskuteční tradičně ve městě a na zámku Žďár nad Sázavou, a to od 11. do 14. července 2024. Doplněný bude o jeden festivalový den v pražském PRAKABu a poprvé festival zavítá i do Nového Města na Moravě do prostor Horácké galerie. Největší site-specific festival současného pohybového umění představí umělce a umělkyně z Česka, Francie, Portugalska, Rakouska, Španělska, Slovenska, ale třeba i z Kanady. Tvůrčí gejzír novocirkusové, taneční a pohybové energie zažijí návštěvníci na všech festivalových scénách.
9. červenec 2024 10:00
Kultura

Bohemia Jazz Fest roztančí česká města

Bohemia Jazz Fest je už 17. sezónu unikátní akcí svého druhu především proto, že se jedná o spojení prvotřídní hudby s úchvatnou scenérií historických náměstí či zahrad. Centra českých měst takto každým rokem přivítají hudbymilovné návštěvníky, kteří se sem vydají vychutnat si špičková jazzová vystoupení, na něž se neplatí vůbec žádné vstupné! Letos se do jazzových tónů můžete zaposlouchat od 9. do 16. července 2024.
8. červenec 2024 14:00
Kultura

Graffiti v Česku: od jeskynních kreseb přes středověké vandaly až po současný street art

Graffiti je staré jako náš svět. Vážně: do široké rodiny pouličního umění či street artu totiž patří jak pravěké jeskynní malby, tak současné sprejerství. Mezi ně se ale schovala spousta dalších úžasně zajímavých dílek. Pojďte je prozkoumat s Kudy z nudy!
6. červenec 2024 11:07
Kultura

Jak a kde si užít prázdninové výstavy? Bavte se – Česko je plné zajímavých akcí!

Vyberte si z bohaté nabídky kulturních zážitků! Letní období se sice překulilo do své druhé poloviny, ale stále láká na množství kulturních tipů. V galeriích můžete vidět díla umělců se zvučnými jmény i talentovaných amatérů. Objevovat můžete místa, kde se vědní a technické obory představují vtipnou a interaktivní formou. Naplňte léto zábavou a hodnotnými zážitky! Máme pro vás stovky nových nabídek denně.
4. červenec 2024 17:02
Kultura

Kalendář 2024: tipy na výlety za černým řemeslem za kováři a do starých kováren

Kovářství je prastaré řemeslo, díky práci s ohněm opředené řadou tajemství a pověr. Pokud chcete některé z nich poznat a zároveň vidět kováře „naživo“ a prohlédnout si výsledky jejich práce, přijměte od portálu Kudy z nudy pozvání do kováren a na kovářské akce.
4. červenec 2024 17:01
Kultura

Podívejte se do míst, která měl rád Antonín Dvořák!

Antonín Leopold Dvořák, který se narodil 8. září 1841, je jedním z českých hudebních skladatelů, kteří mají dodnes ve světě dobrý zvuk. Jeho opery i další skladby se hrají na pódiích světových scén od New Yorku až po Tokio a dodnes je nejhranějším českým skladatelem vůbec. Nová expozice v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi na Mělnicku přibližuje skladatelovo dětství i prvotní zdroje jeho inspirace. Návštěvníkům se otevírá ve zkušebním režimu od 28. června 2024. Doporučíme vám i další místa spjatá s jeho životem nebo festivaly, kde uslyšíte jeho nezaměnitelnou hudbu. Vydejte se v České republice po stopách hudebního génia!
27. červen 2024 21:20
Kultura

Věda a historie není nuda: hrady a zámky jako inspirace hudebníků a skladatelů

Pusťte si do sluchátek oblíbenou skladbu a vydejte se s Kudy z nudy na výlet na hrady a zámky, kde hledali inspiraci známí i méně známí hudební skladatelé! Představíme vám jména slavná i téměř zapomenutá a fantastické příběhy o tom, jak složitě se někdy hledá inspirace.
25. červen 2024 15:16
Kultura

20 tipů, kam se vydat v létě za folklórem

Pro vyznavače folklóru přinášíme tipy na tradiční letní akce v rámci celé České republiky. Nejen Strážnice, Vlčnov, Domažlice nebo Kyjov jsou místa spjatá s kroji, lidovými tradicemi a slavnostmi. Zapište si do svých kalendářů třeba i Horňácké slavnosti, Gorolski Święto v Jablunkově, Kopaničářské a portášské slavnosti nebo Hanácké slavnosti.
25. červen 2024 12:58
Kultura