ÚvodAktualityTradice: dříve klášter, dnes… aneb nový život starých památek
Památky

Tradice: dříve klášter, dnes… aneb nový život starých památek

Poslechněte si audio verzi článku
Co spojuje města Český Krumlov, Broumov, Hostinné, Plasy, Žďár nad Sázavou a spousty dalších? Jeden z tisíců výnosů a rozhodnutí císaře Josefa II., kdy jediným podpisem zrušil stovky klášterů a řeholních domů. S následky jeho rozhodnutí se města potýkají dodnes: mniši odešli už před stovkami let, ale impozantní a rozsáhlé areály stojí dál. Které prošly nejvýraznější proměnou?
Císař Josef II. má pověst suchara a dříče: pracoval prý dvanáct až osmnáct hodin denně a během své vlády vydal přes 6000 výnosů, v průměru tedy téměř dva denně. Týkaly se všech oblastí státní správy, škol, armády i soudů.

Stranou nezůstala ani katolická církev: zřizování nových klášterů a přijímání noviců omezila už Josefova matka Marie Terezie, její syn pak zašel ještě dál. Rozhodující výnos o zrušení nepotřebných řádů a klášterů nesl datum 12. ledna 1782. Obrovské a nákladně vyzdobené budovy, rajské dvory a křížové chodby, klášterní knihovny, rozsáhlá nádvoří, kostely, prelatury, sady, rybníky a sádky osiřely a nad jejich budoucností se vztyčil veliký otazník.
 

150 neužitečných klášterů

„Mniši jsou nejnebezpečnější a nejneužitečnější poddaní, protože se stavějí mimo občanské zákony a při každé příležitosti hledají útočiště u papeže,“ prohlásil prý Josef II. Rušení klášterů ale nebylo plošné: týkalo se jen těch, které se nevěnovaly vzdělání, vědě nebo zdravotnictví. Spadeno měl císař zejména na rozjímavé a žebravé řády, a také na poustevníky.

Sečteno a podtrženo jen v českých zemích tehdy bylo zrušeno 130 mužských a 20 ženských klášterů, přibližně polovina z celkového počtu. Oficiální působení u nás – někdy navždy, někdy dočasně – tehdy ukončili karmelitáni, benediktini, dominikáni, františkáni či cisterciáci. Peníze získané prodejem klášterních majetků putovaly do nově založených náboženských fondů, z nichž stát financoval církevní správu a výstavbu nových kostelů. V Čechách a na Moravě šlo o více než 20 milionů zlatých, hodnota zabaveného majetku ale ve skutečnosti byla ještě vyšší.
 

Nový život pro staré kláštery

Jedním z prvních postižených byl už v lednu 1782 Anežský klášterPraze, dnes místo, kde vystavuje část sbírek Národní galerie. O dva měsíce později postihly josefinské reformy klášter Chotěšov a také jiné starobylé kláštery: Svatojiřský klášter na Pražském hradě, Sázavský klášter, Zbraslavský klášter, klášter SedlecKutné Hoře, klášter Plasy a klášter Kladruby, Zlatou Korunu nebo Milevský klášter.

Přestože jejich osudy byly v dalších desetiletích různé a většinou nijak veselé (například budovy kláštera ve Zlaté Koruně, založeného králem Přemyslem Otakarem II. ve 13. století, se proměnily v kartounku a později strojírnu se slévárnou, z kostela se stala sirkárna a výrobna tužek), dnes je všechny můžete navštívit a obdivovat jejich velebnou krásu. Řádové bratry a sestry v nich už ale nepotkáte, už se nikdy nevrátili. Většinou je vystřídala muzea a galerie, nepřístupný z našeho výčtu je jen zámek Zbraslav a sedlecký klášter v Kutné Hoře, v němž sídlí továrna na cigarety. Přístupná však je Santiniho katedrála Nanebevzetí Panny Marie i zbraslavský kostel sv. Jakuba Staršího, dávné pohřebiště Přemyslovců a prvních Lucemburků.
 

Klášter Plasy

Část klášterů zanikla, z jiných se stala kasárna, obytné domy nebo manufaktury. To už je ale dávno pryč, někdejší zchátralé areály se probudily k novému životu. Například klášterPlasích, ještě za cisterciáků velkolepě barokně přestavěný podle plánů Jeana Baptisty Matheye, Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhofera, se stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny. Dnes se opravuje a plánují se nové prohlídkové trasy: například ta v prvním patře Nové prelatury přiblíží působení rodu Metternichů v Plasích. Podíváte se také do bývalé opatské zahrady, otevření opatství pro veřejnost je naplánováno na leden 2023. A když už tu budete, nezapomeňte navštívit Centrum stavitelského dědictví, zajímavou expozici Národního technického muzea, která vznikla v opraveném hospodářském zázemí cisterciáckého kláštera.
 

Kláštery Český Krumlov

Jedete do Českého Krumlova? Pak byste měli navštívit Kláštery aneb unikátní areál tří klášterů – minoritského, kláštera klarisek a kláštera bekyň – v centru města. Kromě výstav a doprovodných programů nabízí interaktivní expozice lidských dovedností, které přibližují řemesla, tradiční znalosti středověku i život šlechty v době gotiky a renesance. Můžete si tu namíchat bylinkové čaje a koupelové soli, vyzkoušet si krasopis a psaní husím brkem, prohlédnout si velký model historického centra Českého Krumlova a seznámit se také s historií minoritského řádu a stavebním vývojem klášterního areálu. Zastavte se pod gotickými klenbami Křížové chodby, v kapli sv. Wolfganga a v Einsiedelnské kapli s unikátní kopií černé einsiedelnské madony – nebýt Josefa II., tahle krása by možná zůstala naším očím navždy skryta.
 

Františkánské kláštery v Hostinném a Kadani

O štěstí v neštěstí mohli mluvit františkáni v Hostinném. Do města přišli v roce 1666, v době reforem císaře Josefa II. byl jejich klášter zrušen. Klášterní knihovna, cenné rukopisy a obrazy byly odvezeny do Prahy a nic z toho se již zpět do Hostinného nevrátilo, ale překvapivě se mohli vrátit bratři františkáni: po několika letech si prosadili obnovení kláštera. Pomohl jim především argument, že v konventu od roku 1688 provozovali lékárnu a od roku 1728 klášterní nemocnici pro chudé. Druhé zrušení kláštera přišlo v roce 1950. Po roce 1989 se sice areál vrátil řádu, ale klášter už obnoven nebyl a koupilo jej město Hostinné. Dnes v něm najdete sbírky Městského muzea, Městskou knihovnu a v klášterním kostele Galerii antického umění.

Podobné osudy měl pozdně středověký františkánský klášterKadani, kde se až do josefínských reforem mladí novicové připravovali na přijetí do františkánského řádu. Císařský výnos sice život kláštera na několik desetiletí ochromil, ale v roce 1812 byl klášter obnoven a existoval až do roku 1950. Řeholní život se však po konci totalitního režimu do Kadaně nevrátil, františkáni klášter předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu. Dnes tu sídlí Základní umělecká škola a Městské muzeum, které v působivých historických interiérech připomíná jak dějiny města, tak odkaz samotného kláštera. K procházce lákají klášterní vinice, tyčová chmelnice i zahrada s výběhy hospodářských zvířat.
 

Loucký klášter ve Znojmě

Historie většinou hodnotí hromadné rušení klášterů během vlády císaře Josefa II. jako barbarské, kontroverzní, příliš rychlé a bezohledné. Platí to hlavně pro pozdější vlny v letech 1783 a 1784: císařští komisaři občas neodolali a natáhli prsty po klášterech, které měly příliš velký a příliš lákavý majetek. To byl patrně případ premonstrátského Louckého kláštera ve Znojmě. Jeden z největších klášterů u nás a současně jeden z nejcennějších pokladů pozdně barokního umění na Moravě procházel v době svého zrušení rozsáhlou obnovou a už nikdy nebyl dokončen. Provází ho unikátní příběh knihovny, dokončené krátce před vydáním císařského výnosu. Ta se přestěhovala do Strahovského klášteraPraze, jemuž se reformy vyhnuly.

Konvent postupně sloužil jako továrna na tabák, vojenská akademie a opakovaně jako kasárna; armáda jej opustila až v roce 1993. Zdevastovaných budov se v roce 2010 ujalo město, které se postupnými opravami snaží měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu. Novinkou roku 2022 se stala Stará škola aneb Centrum Louka s infocentrem, lapidáriem, kongresovým sálem a dílnami pro školení či kurzy starých řemesel a restaurátorských technik. Část budov využívá vinařská společnost Znovín Znojmo pro uložení lahví s vínem, podnikovou prodejnu vín a pořádání společenských akcí, můžete navštívit také muzeum vinařství a bednářství.
 

Broumovský klášter

Jiné osudy měl Broumovský klášter: v jeho zrušení neměl prsty pracovitý císař, ale komunistický režim. Od roku 1950 klášter sloužil jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Posléze v objektu sídlil archiv a zůstaly tu jen sestry dominikánky, které v Broumově pekly hostie pro všechny farnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ty však v roce 1990 přesídlily do ženských klášterů na Moravě. Dnes klášterem prochází několik prohlídkových tras, k vidění je krásná knihovna, vzácná kopie Turínského plátna, vamberecké mumie, středověké skriptorium či klášterní zahrada.
 

Klášter Žďár nad Sázavou aneb Zámek Kinských

Co klášter, to jiný osud: například cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou císař rušit nechtěl. Na jeho osudu se ale podepsal požár z 16. července 1784 a také rozhodnutí posledního opata, který Josefa II. sám požádal o jeho zrušení. Stalo se; budovu prelatury, klášterní kostel a část hospodářského zázemí nechal obnovit náboženský fond, zbytek ale šel k zemi, a to včetně vzácného středověkého rajského dvora. Roku 1826 koupil panství nejvyšší maršálek Království českého hrabě Josef Vratislav z Mitrovic, jako dědictví pak zámek přešel do rukou hrabat Kinských.

V jejich péči zámek rozkvetl: je tu zajímavé Muzeum nové generace, galerie i zámecká vinárna. Areálem prochází několik prohlídkových tras, odehrává se tu spousta akcí a doprovodných programů.
Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky Památky

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra.

Český patron svatý Prokop – prohlídkový okruh v poutním areálu sv. Prokopa v Sázavském klášteře Památky

Český patron svatý Prokop – prohlídkový okruh v poutním areálu sv. Prokopa v Sázavském klášteře

Nový prohlídkový okruh: Český patron svatý Prokop – Seznámení s životem světce a zemského patrona.

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí Památky

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí

Klášter Želiv byl založen už ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde byl internační tábor pro kněze a řeholníky. Želiv však není jen klášter, ale je to celý komplex staveb – klášter s kostelem Narození Panny Marie, konvent, opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.

Klášter Teplá Památky

Klášter Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Prohlédnete si zde historické interiéry s rozsáhlou knihovnu, součástí expozice je kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech Zážitky

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Strahovský klášter s historickou knihovnou Kultura

Strahovský klášter s historickou knihovnou

Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

Klášter Zaječov – Klášter augustiniánů (Svaté Dobrotivé) Památky

Klášter Zaječov – Klášter augustiniánů (Svaté Dobrotivé)

Augustiniánský klášter nechal v roce 1262 založit Oldřich Zajíc z Valdeka na místě, kde se mu dle legendy zjevila Panna Marie. Své jméno získal klášter v roce 1327, kdy sem byly převezeny z pražského augustiniánského kostela sv. Tomáše ostatky sv. Dobrotivé (sv. Benigny).

Klášterní zahrady v Litomyšli – obdivujte krásu zahrad i sochy Olbrama Zoubka Příroda

Klášterní zahrady v Litomyšli – obdivujte krásu zahrad i sochy Olbrama Zoubka

Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy nedaleko zámku. Zdobí je altán s výhledem na město, květinové záhony a uprostřed bazén se sousoším od Olbrama Zoubka, který jej městu věnoval.

Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům Ubytování

Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům

Vzdělávací, konferenční a poutní dům se nachází v budově bývalého františkánského kláštera, který původně sloužil jako zázemí pro poutníky, přicházející do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

Dům pro hosty v klášteře Rajhrad Ubytování

Dům pro hosty v klášteře Rajhrad

Klášter v Rajhradě poskytuje možnost ubytování pro jednotlivce i skupiny. Primárně slouží pro návštěvy sester, ale pokud je volno, může se zde ubytovat i veřejnost.

Proboštství Křižovníků s červenou hvězdou v Chlumu sv. Maří Památky

Proboštství Křižovníků s červenou hvězdou v Chlumu sv. Maří

Poutní kostel obklopený areálem proboštství Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou stojí na místě gotického kostela z konce 15. století.

Dům hostů – ubytování v Broumovském klášteře Ubytování

Dům hostů – ubytování v Broumovském klášteře

Dopřejte si nevšední zážitek z ubytování v Broumovském klášteře. Dům hostů nabízí 22 pokojů v bývalých mnišských celách. Celková kapacita ubytovacího komplexu je 70 lůžek.

Barokní areál Skalka – poutní kostel u Mníšku pod Brdy Příroda

Barokní areál Skalka – poutní kostel u Mníšku pod Brdy

Severně od Mníšku pod Brdy na návrší Skalka se nachází poutní místo s kostelíkem sv. Maří Magdaleny. K vrchu Skalka vede z městečka Mníšek pod Brdy naučná stezka s obnovenou křížovou cestou s kapličkami z roku 1672. Od kostelíka je krásný výhled na město Mníšek pod Brdy i jeho okolí.

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách Památky

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Zdejší rozlehlý komplex byl a je klášterem, zámkem a památkou, která po staletí tvořila dominantu krajiny severně od Plzně. Ačkoliv klášter patřil historicky do Rakovnického kraje, ovlivňoval a určoval dění především v severní části dnešního kraje Plzeňského.

Mariánská Týnice – Muzeum a galerie severního Plzeňska Kultura

Mariánská Týnice – Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mariánská Týnice u Kralovic patří ke skvostům barokní architektury západních Čech. Někdejší poutní místo bývalého cisterciáckého kláštera je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál, který je od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek, je v majetku Plzeňského kraje.

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici Památky

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Mariánská Police je významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy. Zahrnuje kostel, zvonici, ambit, arciděkanství a pomník Wenzela Hockeho. Je zde uctívána soška Panny Marie, nalezená podle legendy na břehu řeky Ploučnice.

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou Památky

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran Památky

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Několik kilometrů od Českého Krumlova stojí na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, půvabný cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo vyzařuje zvláštní poklidnou atmosféru, tolik odlišnou od hektického tempa dnešního světa.

Klášter františkánů s muzeem v Kadani Kultura

Klášter františkánů s muzeem v Kadani

Na ostrohu nad řekou Ohří na jihozápadním okraji Kadaně se nachází klášter františkánů Čtrnácti svatých pomocníků. Je nejstarším poutním místem Čtrnácti sv. Pomocníků na území českého státu a od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky ČR.

Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy Kultura

Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Stálá expozice, která je zaměřena na historii kláštera na Ostrově u Davle a na nejstarší dějiny Jílovska, nabízí i 3D model Ostrovského kláštera a středověkého městečka Sekanka.

Cisterciácký klášter Osek Památky

Cisterciácký klášter Osek

Klášter Osek po rekonstrukci opět vítá návštěvníky. Klášter patří do Kongregace Nejčistšího srdce Panny Marie, v jejímž čele stojí cisterciácký klášter Sostrup v Dánsku. O chod kláštera se stará Kruh přátel kláštera Osek.

Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova Památky

Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

V Předklášteří u Tišnova leží klášter Porta coeli, kde i dnes zde žije komunita sester cisterciaček. V areálu kláštera se nachází Podhorácké muzeum, ve kterém mohou návštěvníci zhlédnout několik stálých expozic.

Barokní areál Vraclav Památky

Barokní areál Vraclav

Expozice barokních plastik pocházejících z poutní cesty vedoucí od východočeského města Králíky ke klášteru v Hedči. Vraclav leží 6 km severozápadně od Vysokého Mýta.

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR Památky

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Tento první mužský benediktinský klášter v Čechách, ležící na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou, založili 14.1.993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Podle legendy se název kláštera odvozuje podle břevna, které leželo ve studánce, u níž se Boleslav s Vojtěchem setkal.

Klášter v Rajhradě u Brna Kultura

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.

Františkánský klášter v Hájku u Červeného Újezda Památky

Františkánský klášter v Hájku u Červeného Újezda

Františkánský klášter Hájek se zahradou a loretánskou kaplí, ležící osamoceně ve východní části obce Červený Újezd, zhruba 17 km západně od Prahy. Do kláštera vede poutní cesta z pražské Lorety.

Mnišský život v klášteře Nový Dvůr Památky

Mnišský život v klášteře Nový Dvůr

V klášteře Nový Dvůr na Toužimsku žijí mniši, kteří se věnují nejen modlitbám, ale chovají i ovce, hospodaří v lese a vyrábí výbornou horčici a další výrobky, které pocházejí z mateřského kláštera Sept-Fons ve Francii, kde mniši sídlí již od 12. století.

Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie – Nová Paka Památky

Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie – Nová Paka

Barokní chrám z osmnáctého století je nejvzácnější památkou Nové Paky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie dokonce patří mezi nejkrásnější barokní stavby první čtvrti 18. století ve střední Evropě.

Augustiniánský klášter Borovany – prohlídky s průvodcem Památky

Augustiniánský klášter Borovany – prohlídky s průvodcem

V Borovanech na Českobudějovicku objevíte zrekonstruovaný bývalý augustiniánský klášter. Kromě prohlídek budov areálu kláštera se zde v průběhu turistické sezóny konají kulturní akce v interiérech nebo v přilehlé zahradě. Připravuje se obnova augustiniánského pivovaru.

Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně Památky

Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně

Kostel svatého Tomáše na Malé Straně stojí už téměř 800 let. Jedinečný architektonický celek v sobě spojuje tři stavební epochy – gotiku, renesanci a baroko. V kryptě kostela je pochována řada významných lidí a vztahuje se k němu i působení jednoho z nejznámějších kronikářů Václava Hájka z Libočan.

Augustiniánský klášter Šternberk Památky

Augustiniánský klášter Šternberk

V těsné blízkosti šternberského hradu leží bývalý augustiniánský klášter. Současná podoba někdejšího kláštera pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Handkeho občanské sdružení nabízí prohlídky tohoto kláštera.

Klášter kapucínů s kostelem Sv. Anny v Českých Budě­jovicích Kultura

Klášter kapucínů s kostelem Sv. Anny v Českých Budě­jovicích

Klášter kapucínů byl vybudován v letech 1615 – 1621, císařovnou Annou Tyrolskou, chotí Matyáše Habsburského, která uvedla kapucíny do Českých Budějovic roku 1614. Kostel je v duchu kapucínské architektury jednoduchá jednolodní stavba s dvěma kaplemi po severní straně.

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném Památky

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném

Původně františkánský klášter, dnes klášter řádu bosých karmelitánů stojí při kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném. Barokní stavba pochází z roku 1662. Karmelitáni zde nabízejí duchovní služby, ale i své produkty – vynikající klášterní džemy.

Skoky u Žlutic – Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích Památky

Skoky u Žlutic – Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích

Ve Skocích nedaleko Žlutic bývalo jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako dodnes známé Lurdy zázračnými uzdraveními, a zdejší "panenkou skákavou", Pannou Marií Skokovskou.

Další aktuality

Kalendář 2024: I knihy mají svou duši – objevte kouzlo literatury na festivalech i v muzeích a knihovnách

Objevte kouzlo knih. Krásné starobylé knihovny lze obdivovat při prohlídkách klášterů, přímo do výroby papíru se dostanete v jedné z nejstarších evropských manufaktur ve Velkých Losinách, kde se tradičním způsobem papír vyrábí dodnes. Navštívit můžete i památník Bible kralické, knihovnu Latinské školy v Jáchymově a další zajímavá muzea. Navíc milovníci a milovnice knih jistě netrpělivě očekávají začátek festivalu Svět knihy, který startuje již tento čtvrtek 23. května 2024. Podívejte se s portálem Kudy z nudy i na další zajímavé akce, které potěší knihomolky a knihomoly.
22. květen 2024 11:45
Památky

7 věcí, které nevíte o… jízdách králů

Lidový obyčej, zapsaný v roce 2011 na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, fascinuje svým tajemným poselstvím. Obřady provázející svátek zvaný letnice se dřív odehrávaly na mnoha místech, dnes se zvyk udržuje už jen v několika vesnicích na Slovácku a na střední Moravě.
22. květen 2024 11:00
Památky

Česko ve filmu: znáte nejpohádkovější místa v Česku?

Zámky Červená Lhota, Hluboká a Lednice, hrady Švihov, Bouzov a Pernštejn, a k tomu ještě Pekelné doly nebo skalní město Adršpach: to jsou ta nejpohádkovější místa v Česku. Není divu, že je vedle nadšených turistů a výletníků vyhledávají také filmaři. Podívejte se s Kudy z nudy ta nejkrásnější a nejpohádkovější místa, která hrála hlavní roli ve filmových pohádkách!
21. květen 2024 8:49
Památky

Věda a historie není nuda: poznejte legendární obchodní domy 20. století

Už od dob, kdy obchodní domy nahradily staré tržnice, oslňovaly nakupující spoustou technických vymožeností, luxusem a také nezvyklými radovánkami. Víte například, kde se lidé poprvé svezli na eskalátorech a který obchodní dům nabízel svým zaměstnancům terasu s lehátky pro slunění? Prozradíme vám také něco málo o seriálu Zlatá labuť, o chystaném otevření obchodního domu Máj a začínající rekonstrukci pražské Kotvy.
21. květen 2024 8:10
Památky

Restituce: poznejte hrady a zámky, vrácené bývalým šlechtickým rodům

Mezi nejsledovanější kauzy posledních třiceti let patří šlechtické restituce. Rodové hrady a zámky, lesy, polnosti a další majetky se slavným rodům vrátily po vydání speciálních zákonů na začátku 90. let. Pro řadu zanedbaných památek tak začaly lepší časy: převážná většina rodin se o svá sídla stará a zvelebuje je. Někteří majitelé dokonce občas sami provádějí zvídavé návštěvníky, jinde zase můžete nahlédnout do soukromých prostor, kde se skutečně bydlí.
20. květen 2024 17:04
Památky

Restituce: zajímavá muzea a památky vrácené městům i soukromníkům

Restituce patří mezi nejsledovanější kauzy posledních třiceti let. Majetek se nevracel jen bývalým šlechtickým rodům, ale také městům, obcím a soukromníkům. Do rukou původních majitelů se přesouvaly nájemní domy, hotely a restaurace, řemeslnické dílny, mlýny a pily, obchody i malé živnostenské provozovny. Některé z nich určitě dobře znáte.
20. květen 2024 17:02
Památky

Restituce: kostely, kláštery a obrazy aneb majetek vracený církvím

Zatímco restituce památek pro soukromé vlastníky už dávno proběhly a dnes se u soudů řeší už jen některá sporná rozhodnutí, na rozhodnutí o vracení majetku církvím se čekalo téměř dvacet let. V první vlně podle zákonů z let 1990 a 1991 bylo vydáno asi 200 kostelů a klášterů, konečné majetkové vyrovnání s církvemi ale bylo schváleno teprve v roce 2012.
20. květen 2024 16:54
Památky

Inspirace na výlety pro milovníky lidové architektury

Poznejte život na vesnici tak, jak vypadal po dlouhá staletí. Vstupte do tradičních roubenek, prohlédněte si obvyklé vybavení sednice nebo si představte, jaké to bylo spát na peci během draní peří. Naplánujte si výlet do některého z našich krásných skanzenů.
20. květen 2024 6:37
Památky